Skip til primært indhold

Økonomi og planlægning

Læs mere herunder

Økonomi- og Planlægningsafdelingen er en stabsfunktion på Esbjerg og Grindsted Sygehus, som har til formål at servicere patienter, understøtte direktionen og sygehusets afdelinger samt samarbejde på tværs af regionen og landet med relevante aktører.

Læs herunder mere om de forskellige funktioner som afdelingen varetager.

Indkøbsfunktionen sørger for, at alle relevante indkøbsaftaler er tilgængelige i Indkøbssystemet. Endvidere bistår afdelingen ved bestilling af special- og erstatningsvarer, behandler evt. reklamationer og fungerer som bindeled mellem Esbjerg og Grindsted Sygehus og Strategisk indkøb.

Kørselsfunktionen visiterer patienter til patienttransport inden for regionen, bestiller patienttransport til og fra sygehus og varetager afregning og sagsbehandling af ansøgninger om tilskud til befordring. Kørselsfunktionen vejleder patienter, pårørende, personale mv. omkring betingelser for befordring og ansøgning om tilskud.

For yderligere information om siddende transport og ansøgning til transport gå til Transport og tilskud til befordring på Esbjerg og Grindsted Sygehus. 

Lønfunktionen forestår udbetalinger af løn og feriepenge etc. til ca. 3.400 medarbejdere på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Herudover varetager Lønfunktionen bl.a. budgetopfølgning og udarbejder på den baggrund nøgletal for løn til ledelsesinformationssystemet.

Planlægningsfunktionen bistår direktionen og afdelingsledelserne med en bred vifte af opgaver herunder dataudtræk og analyse i forhold til bl.a. aktivitet, kapacitet og økonomi, opfølgning på regionale og nationale beslutninger, retningslinjer og anbefalinger, tværgående specialeplanlægning samt implementering af nye projekter.

Økonomifunktionen beskæftiger sig med opgaver inden for bogholderi, budgetopfølgning og regnskab. Økonomi administrerer rejser og ophold vedrørende behandling i udlandet, sagsbehandler ansøgninger fra en række patientgrupper, administrerer lægeboliger, husleje, forbrugsafgifter mm.

Du kan kontakte Økonomifunktionen hvis du har spørgsmål vedr. udbetaling af befordringsgodtgørelse her, via sikker e-mail.

APPFWU01V