Skip til primært indhold

Kæbekirurgisk Ambulatorium

Læs mere herunder

Din problemstilling bliver gennemgået sammen med dig af en tandlæge/specialtandlæge eller overtandlæge. Om muligt vil en diagnose blive stillet med det samme. Yderligere undersøgelser kan dog blive nødvendige. Skal du gennemgå et behandlingsforløb, vil tandlægen blive din kontaktperson, som du vil møde fremover.

I ambulatoriet møder du et kompetent og professionelt personale.

Du møder fastende og kommer hjem samme dag, du bliver opereret. Selve operationen foregår i Kæbekirurgisk Ambulatorium.

Fasteregler

6 timer før operation må du ikke spise fast føde, mælkeprodukter eller tygge tyggegummi. Indtil 2 timer før må du gerne drikke klare væsker (vand, saft, jucie, kaffe og the uden mælk eller fløde). Har du behov for at ryge, må du gøre det indtil 2 timer før mødetid.

Operation/behandling

På operationsdagen møder du, som aftalt i dit indkaldelsesbrev.

Efter operationen

Kommer du tilbage på opvågningsafdelingen på afdelingen for planlagt kirurgi (PK).Tandlægen, som har opereret dig, kommer og informerer dig  om operationen.

OBS! Pga. bedøvelsen må du ikke selv køre hjem.

Operationen foregår i lokalbedøvelse under særlige hygiejniske forholdsregler i Kæbekirurgisk Ambulatorium.

På operationsdagen

Det er vigtigt at du læser patientinformationen før og efter L.A. operation. Hvis du har fået beroligende medicin, må du ikke selv køre bil til og fra sygehuset.

Hvis blødningen ikke er standset kan du kontakte:

Kæbekirurgisk Ambulatorium på telefon 7918 2145 mellem kl. 08.00-15.00

Udenfor åbningstiden kan Skadestuen, Esbjerg kontaktes på telefon 7918 2136.

Henvisning

Kæbekirurgisk Ambulatorium modtager henvisning fra din egen læge, tandlæge eller andet sygehus. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi en tid til ambulant undersøgelse sammen med et:

  • Oplysningsskema, som du bedes udfylde og medbringe til undersøgelsen (Der kommer snarest et nyt link til download af oplysningsskemaet her)

Du skal desuden medbringe en opdateret medicinliste med:

  • Navn på medicin
  • Styrke
  • Hvor meget
  • Hvornår du tager medicinen
  • Hvorfor du får det

Afbud

Hvis du ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bedes du ringe afbud hurtigst muligt på telefon 7918 2145.

Ved ankomst i ambulatoriet

Du finder Kæbekirurgisk Ambulatorium i Delfinen. Du bedes henvende dig i receptionen, når du kommer.

Røntgenbilleder

Skal du have taget røntgenbilleder, skal du fjerne smykker/piercinger i ansigt og på hals. Det samme gælder spænder og hårextensions. 

Ambulant besøg

På baggrund af henvisningen, evt. røntgenbilleder og evt. supplerende undersøgelser får du om muligt stillet en diagnose. Plan for behandling bliver lagt sammen med dig. Et ambulant besøg varer  20-60 minutter. 

Her kan du se ambulatoriets ventetider til undersøgelse og behandling. Ventetiderne er kun vejledende. Hvis du har spørgsmål til din ventetid, er du altid velkommen til at kontakte os.

APPFWU02V