Skip til primært indhold

Patientforløb

Læs mere herunder

 1. Når Høre Ambulatoriet modtager din henvisning bliver den visiteret af vores læge, og du vil få tilsendt en tid til en høreprøve.
 2. Ved det første besøg i Høre Ambulatoriet, vil du få foretaget høreprøve af en audiologiassistent.
  Hvis du har behov for et høreapparat, vil du drøfte med audiologiassistenten, hvilket høreapparat, der kan blive tildelt. Herefter taler du med vores læge og bliver  undersøgt i ørerne.
  Det er muligt, at du tildeles et høreapparat, hvor der også skal laves afstøbning til øreprop. Der aftales tid til tilpasning af dit  høreapparat.
 3. På udleveringstidspunktet, vil høreapparatet blive tilpasset, og du vil blive instrueret i at bruge det.
  Hvis du har behov for yderligere pædagogisk vejledning, kan vi henvise dig til Kommunikationscentret. Kommunikationscentret kan bl.a. give rådgivning/ vejledning og undervisning i brugen af høreapparater samt andre høretekniske hjælpemidler m.m. - Se evt. pjece (og hjemmeside) fra kommunikationscentret. Når du har fået udleveret dit høreapparat, skal du påregne en tilvænningsperiode.
  Du vil blive tilbudt en tid til justering af dit nye høreapparat ca. 4 - 6 uger efter udlevering. Muligvis skal der justeres lidt på lyd eller programmer.
 4. Hvis der senere skulle være behov for justering af dit høreapparat, samtale med audiologiassistent eller hjælp til øreprop, m.m, er du velkommen til at ringe i vores telefontid og bestille tid.
 5. I tilfælde af at høreapparatet går i stykker eller ikke fungerer, som det skal, kan det indleveres i Høre Ambulatoriet i postkassen ved indgangen. Det er også muligt at sende apparat eller øreprop til Høreklinikken, men det er på eget ansvar.
  Høreapparat/øreprop skal være pakket forsvarligt ind i en hård æske vedlagt navn, adresse, CPR.nr. og beskrivelse af problem. Når høreapparat/øreprop er repareret, vil det sendes retur til dig.
 6. Hvis man mister sit høreapparat, eller det ødelægges, så det ikke er muligt at reparere det, skal man først kontakte sit forsikringsselskab i forsøg på, om skaden kan dækkes. I tilfælde af, at forsikring ikke vil dække tabet/skaden, vil Høre Ambulatoriet prøve af hjælpe med et  genbrugsapparat (ikke nyt apparat, men et brugt apparat, som tilpasses til dig). Læs evt. Sundhedsstyrelsens vejledning til god høreapparatsbehandling.
APPFWU01V