Skip til primært indhold

Simulation og fantomcenter

Læs mere herunder

På fødeafdelingen uddannes læger, jordemødre og social- og sundhedsassistenter løbende gennem tværfaglig teamtræning i Esbjerg og Grindsted Sygehus simulationscenter, Laboratoriet for kommunikative og kliniske færdigheder.

APPFWU01V