Skip til primært indhold

Palliativt afsnit D5

Læs mere herunder

Velkommen

Palliation betyder lindring. I Palliativt Sengeafsnit varetages pleje og omsorg af kirurgiske kræftpatienter med alvorlig og uhelbredelig sygdom. Du kan tilknyttes Palliativt Sengeafsnit, ved at en speciallæge eller din egen læge sender ansøgning om en åben indlæggelse på Sengeafsnit D5. De store sygdomsgrupper tilknyttet afsnittet er mave/tarm, urinveje, bryst eller øre-næse-hals.

Pårørende inddrages i det palliative forløb, når patienten ønsker det. Vi bestræber desuden at skabe de bedste rammer for at opnå sammenhæng mellem hjemmet og eventuel indlæggelse. Den palliative behandling og pleje kan være lindring af fysiske symptomer, som f.eks. kvalme og smerter, lindring af psykiske symptomer som f.eks. angst eller depression, eller lindring af åndelige/eksistentielle problemer.

Palliativt afsnit er hjemhørende på sengeafsnit D5, som ligger i Bygning D på 5.sal. På Sengeafsnit D5 er der indlagt patienter i følgende afsnit:

  • Brystkirurgisk Afsnit
  • Palliativt Afsnit
  • Plastikkirurgisk Afsnit
  • Urinsvejskirurgisk Afsnit

Vi modtager både patienter til planlagt operation og akutte patienter. Vi modtager også patienter med åben indlæggelse døgnet rundt. Patienter med åben indlæggelse bliver indlagt uden forudgående besøg hos egen læge, lægevagt eller Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Kontakt ved indlæggelse

Med en åben indlæggelse til afdelingen, vil vi være behjælpelige med problemer relateret til din kræftsygdom. Ved sygdomsmæssige problemer, der er relateret til din kræftsygdom, og som ikke kan løses i samarbejde med din egen læge, hjemmesygeplejerske eller vagtlæge, kan du eller dine pårørende tage kontakt til os. Nogle gange kan vi sammen løse dine spørgsmål eller problemer over telefonen, og andre gange kan det være, at vi sammen vurdere, at du bør indlægges.

Du bedes kontakte os pr. telefon, inden du kommer, idet det giver os tid til at forberede din ankomst. Du kan kontakte os hele døgnet. Vi kan evt. være behjælpelige med transport til afdelingen.

Stuegang til palliative patienter

Der bliver gået stuegang på de patienter, der vurderes at have behov for det. Tidspunkt for stuegangen kan variere i forhold til lægens øvrige arbejdsopgaver. Hvis du selv har et behov for at tale med en læge, er det vigtigt, at du informerer sygeplejersken, så kan hun være behjælpelig med at få arrangeret dette. Vi vil altid meget gerne inddrage dine nærmeste i behandling, undersøgelse og pleje, i det omfang du har brug for det. Pårørende kan være både tætte familiemedlemmer og nære venner, men det er altid din beslutning, hvem du har med. Dine pårørende har også mulighed for at deltage ved stuegang på telefon.

Sygehuspræst

Når man bliver ramt af sygdom, kan der dukke mange tanker og følelser op, som man kan føle sig alene med. Man ved ikke helt, hvad fremtiden bringer og kan have brug for at tale med et andet menneske om det, der er tungt og svært. Derfor kan vi etablere kontakt til sygehuspræsten, din egen sognepræst eller andre du ønsker at tale med.

Enhed for Lindrende Behandling

Opstår der komplekse problemstillinger under sygdomsforløbet, er det muligt at henvise til Enhed for Lindrende Behandling. Dette er et tværfagligt team, som er en ambulant enhed, specialiseret i problematikker i den terminale fase, og er en tæt samarbejdspartner til det Palliative afsnit.

Hospice

Endvidere har vi et tæt samarbejde med Hospice Sydvestjylland, hvor det er muligt at henvise til et længere eller kortere ophold.

Patientstuerne

Afsnittet har 24 enestuer med eget badeværelse og TV. 

Døgnrytme på afsnittet

07.00 – 07.30 Vagtskifte
08.15 – 08.45 Morgenmad
11.55 – 12.30 Frokost
13.00 – 14.00 Middagshvil
14.00 – 15.00 Eftermiddagskaffe
15.00 – 15.30 Vagtskifte
17.45 – 18.20 Aftenmad
20.00 – 20.30 Aftenskaffe
23.00 – 23.30 Vagtskifte

Måltiderne

Maden serveres fra en serveringsvogn, der kører rundt i afsnittet. Vi opfordrer til, at du selv henter maden fra serveringsvognen og bringer bakken retur.

Du er velkommen til at sidde på ”torvet” eller i et ”åndehul” og nyde maden. På "torvet" er der et patientkøleskab med forskellige snacks og drikkevarer. Der er vandautomat, the og kaffe til patienter og pårørende.

Besøgstid

Fri besøgstid, dog gerne ro mellem kl. 12.00 – 14.00. Du og dine pårørende er velkomne til at opholde jer på ”torvet” eller i ”åndehullerne”.

Telefon

Vi opfordrer til, at én pårørende er kontaktperson og videregiver informationer til øvrige pårørende. Vi henstiller til ikke at ringe i vagtskifte.

Internet

Der er gratis trådløs internetadgang for patienter og pårørende. Du kan komme på internettet fra din computer/ mobiltelefon/ tablet. Du skal vælge netværket ”Gaestenet” og logge ind herfra med dit CPR-nummer.

Medicin

Vi opfordrer til, at du medbringer egen medicin, herunder øjendråber og inhalationsmedicin.

Påklædning/ personlig pleje

Du er meget velkommen til at have eget tøj på under indlæggelsen. Når du går rundt på afsnittet, skal du have eget tøj, sygehusets tøj eller morgenkåbe på. Vi anbefaler, at du medbringer gode sko eller sandaler. Der er badesæbe, vaskeklude og håndklæder til rådighed, men medbring gerne shampoo, tandbørste/tandpasta, børste med mere.

Stuegang

Der er stuegang for patienter, der vurderes at have behov for det. Tidspunktet for stuegang er mellem kl. 8.30 – 15.00. Lægerne, som går stuegang, kaldes til opgaver udenfor afdelingen, og er derfor ikke altid på afdelingen i tidsrummet. Pårørende er velkomne til at deltage i stuegangen, dette kan evt. foregå som videokonsultation.

Værdigenstande

Du har selv ansvar for værdigenstande, smykker og penge. Det samme gælder, hvis du tager radio, tv, mobiltelefon, tablet og bærbar pc med. Der er lås på skuffen i sengebordet, hvor du kan lave din egen 4-cifrede kode.

Rygning

Sygehuset er røgfrit. Det er heller ikke tilladt at bruge e-cigaretter. Vi henviser til rygning udenfor i rygeområdet ud for Bygning B. Du kan få hjælp til rygestop samt substituerende behandling.

Persienner

Persiennerne er centralt regulerede, dvs. de er tilpasset temperatur, sol med mere. Du kan dog regulere dem ved at trykke på knappen på væggen ved døren til stuen.

Udskrivelse

Du kan blive udskrevet både dag og aften - også i weekenden. Vi aftaler udskrivelsen i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende ved stuegangen. Ved mindre kirurgiske indgreb, kan du nogle gange udskrives samme dag eller aften. Ved udskrivelse får du et udskrivningsbrev med de aftaler, der er indgået. Hvis der er behov for kontakt til hjemmeplejen eller andre instanser, hjælper vi med det.

Ved behov for hjælp efter udskrivelsen kan du kontakte sengeafsnittet op til 24 timer efter du er taget hjem. Ved behov for hjælp mere end 24 timer efter udskrivelsen kan du kontakte enten egen læge, vagtlæge eller vores ambulatorium.

APPFWU01V