Skip til primært indhold

Hovedpine Ambulatorium

Læs mere herunder

Velkommen til Sydvestjysk Sygehus’ Hovedpine Ambulatorium. Ambulatoriet undersøger, diagnosticerer og behandler dig over 18 år, som er ramt af svær hovedpine. Tilbuddet henvender sig til dig, der lider af en sjælden form for hovedpine eller en hovedpine, som er vanskelig at behandle. Tilbuddet kræver, at du er henvist til os.

Hovedpineambulatoriet er et tværfagligt tilbud, hvor forskellige faggrupper samarbejder for at skabe det mest optimale behandlingsforløb og tilbud for patienter med vedvarende hovedpine. Til klinikken er der tilknyttet læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og sekretær.

Er du velbehandlet, kan du blive afsluttet til din egen læge, som herefter varetager din behandling. Du kan genhenvises hvis der sker en betydelig forværring i tilstanden igen.

Hovedpineambulatoriet er et behandlingstilbud på regionsfunktionsniveau, og er én af få hovedpineambulatorier i Danmark, hvorfor der er begrænset mulighed for at vælge en tilsvarende behandling på et andet sygehus ved frit sygehusvalg.

For at blive behandlet i Hovedpineambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus skal der sendes en henvisning fra en neurolog. Nedenfor kan du læse mere om, hvorledes du får en henvisning. Ambulatoriet behandler patienter over 18 år.

For den gode henvisning er det relevant at vide følgende:

  • Tidligere afprøvet behandling og aktuel behandling
  • Hovedpinekalender for tre måneder
  • Hovedpineanamnese

Du kan kontakte en sekretær ved Hjerne- og Nerve Ambulatorium på telefon 79 18 22 77. Her vil vi hjælpe dig videre (alle hverdage kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00).

Din første tid i Hovedpineambulatoriet bliver en patient- og pårørendeundervisning i hovedpinetyper samt information om det generelle forløb i Hovedpineambulatoriet. Efter din deltagelse i undervisningen, vil du modtage et indkaldelsesbrev vedrørende en tid til første samtale i Hovedpineambulatoriet.

APPFWU01V