Skip til primært indhold

Hovedpine Ambulatorium

Læs mere herunder

Velkommen til Hovedpine Ambulatorium på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

Ambulatoriet undersøger, diagnosticerer og behandler dig over 18 år, som er ramt af svær hovedpine.

Tilbuddet henvender sig til dig, der lider af en sjælden form for hovedpine eller en hovedpine, som er vanskelig at behandle. Tilbuddet kræver, at du er henvist til os.

Hovedpineambulatoriet er et tværfagligt tilbud, hvor forskellige faggrupper samarbejder for at skabe det mest optimale behandlingsforløb og tilbud for patienter med vedvarende hovedpine. Til klinikken er der tilknyttet læge, psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske og sekretær.

Er du velbehandlet, kan du blive afsluttet til din egen læge, som herefter varetager din behandling. Du kan genhenvises hvis der sker en betydelig forværring i tilstanden igen.

Hovedpineambulatoriet er et behandlingstilbud på regionsfunktionsniveau, og er én af få hovedpineambulatorier i Danmark, hvorfor der er begrænset mulighed for at vælge en tilsvarende behandling på et andet sygehus ved frit sygehusvalg.

For at blive behandlet i Hovedpineambulatoriet på Esbjerg og Grindsted Sygehus skal der sendes en henvisning fra en neurolog. Nedenfor kan du læse mere om, hvorledes du får en henvisning. Ambulatoriet behandler patienter over 18 år.

For den gode henvisning er det relevant at vide følgende:

  • Tidligere afprøvet behandling og aktuel behandling
  • Hovedpinekalender for tre måneder
  • Hovedpineanamnese

Du kan kontakte en sekretær ved Hjerne- og Nerve Ambulatorium på telefon 79 18 22 77. Her vil vi hjælpe dig videre (alle hverdage kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00).

Send sikker post

Du kan kontakte os via digital post på flg. måder:

1) Scan QR-kode

Ved at scanne nedenstående QR kode, der vil åbne en ny besked på Borger.dk/Digital Post app’en hvor modtageren er præudfyldt til Hovedpine Ambulatoriet.

QR-kode til digital post for Hovedpine Ambulatorium på Esbjerg Sygehus

BEMÆRK: Du kan ikke scanne QR koden, hvis du læser denne besked fra en smartphone. Beskeden skal derfor åbnes på en tablet/iPad/PC, hvor du så kan scanne QR koden med din smartphone.
Du kan også printe denne besked ud og dermed tilgå QR koden med din smartphone.

2) Klik på link

Ved at klikke på nedenstående link, der vil åbne en ny besked på Borger.dk/Digital Post app’en hvor modtageren er præudfyldt til Hovedpine Ambulatoriet.

Klik her for at sende digital post

 

BEMÆRK: Selvom du har Digital Post app’en åben eller installeret på smartphone, så bliver du muligvis videresendt til din foretrukne browser, hvor du skal logge ind med MitID.

Din første tid i Hovedpineambulatoriet bliver en patient- og pårørendeundervisning i hovedpinetyper samt information om det generelle forløb i Hovedpineambulatoriet. Efter din deltagelse i undervisningen, vil du modtage et indkaldelsesbrev vedrørende en tid til første samtale i Hovedpineambulatoriet.

APPFWU02V