Skip til primært indhold

Næste møde i Sundhedsfagligt Forskerforum bliver den 8. december 2021

Sundhedsfagligt Forskerforum SUND_SVS inviterer forskere og forskningsmedarbejdere til næste møde i forskerforum. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 8. december 2021 kl. 14.30.

Forskerforum er et tværfagligt forskningsnetværk, som holder fire årlige møder. Formålet med møderne er at skabe et netværk med andre forskningsinteresserede og få mulighed for at drøfte forskningsprojekter og -idéer samt hente hjælp og input til ens forskningsarbejde. På møderne vil der desuden være mulighed for at høre interne såvel som eksterne oplægsholdere, der stiller skarpt på deres forskningsfelt.

Til næste møde vil der være et spændende program med oplæg om placeboeffekter i forhold til smerte ved professor Lene Vase fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet samt oplæg om træningsinduceret smertelindring ved ph.d. og lektor Henrik Bjarke Vægter fra Smertecenter Syd ved OUH.

Læs mere

  • Forskere og forskningsmedarbejdere. Det er åbent for alle, at blive en del af SUND_SVS forskerforum.
  • Tid: Onsdag den 8. december 2021 kl. 14.30 – 16.00
  • Sted: Mødelokale 6, stuen, Bygning J
APPFWU01V