Skip til primært indhold

Krop & Kræft

Læs mere herunder

Krop & Kræft er et tilbud til kræftpatienter, der er i kemoterapi. Tilbuddet er et samarbejde mellem Kræft Ambulatoriet og Fysio- og Ergoterapien på Esbjerg Sygehus.

Fakta om Krop & Kræft

Krop & Kræft er et tilbud til dig, der er over 18 år og har lyst til at bruge din krop aktivt, mens du er i kemoterapi. Du er velkommen uanset din tidligere fysiske form. Du tilbydes test af kondition og styrke ved forløbets start og slutning. Træningen foregår 4 gange ugentligt over 6 uger på et lukket hold med 10-12 personer.

Træningen tilpasses dig og består af styrke- og konditionstræning, afspænding, massage og træning af kropsbevidsthed. Du kan deltage uanset om du er sygemeldt, i arbejde eller pensionist.

Tal med den læge eller sygeplejerske, som du er tilknyttet på den afdeling, hvor du får din behandling. De vil vurdere, om du opfylder kravene til deltagelse og henviser derefter til træningen.

Pjece - Træning – mens du er i kemoterapi

Hvorfor træne?

Undersøgelser har vist, at fysisk træning i forbindelse med kemoterapi kan:

  • Mindske bivirkninger under kemoterapi - herunder træthed, smerter m.m.
  • Øge kondition og muskelstyrke
  • Fremme trivsel og velbefindende
  • Gavne sundhed generelt, fx. hjerte, kredsløb og blodtryk

Praktiske oplysninger

Selve træningen foregår i Fysio- og Ergoterapiens lokaler, Østergade 76. Der er mulighed for at tage bad efter træningen. Træningen foregår under vejledning af en fysioterapeut og en sygeplejerske. Det er nødvendigt for sygeplejersken/fysioterapeuten at indhente oplysninger om dit behandlingsforløb og blodprøvesvar. Al sundhedspersonale har tavshedspligt.

Har du spørgsmål vedrørende træningstilbuddet, er du velkommen til at kontakte os:

Telefon nr. 5119 4987 i tidsrummet kl. 8.00-14.00 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag)

Send sikker e-mail til Krop & Kræft via borger.dk

APPFWU01V