Skip til primært indhold

Hjertesygdomme sengeafsnit

Læs mere herunder

Hjertesygdomme sengeafsnit er normeret til 18 sengepladser. Som et led i behandlingen og overvågning, har vi mulighed for telemetriovervågning (hjerteovervågning) på alle sengestuer.

Vi modtager patienter fra FAM, Hjertemedicinsk ambulatorium og Odense Universitetshospital. De patienter, som indlægges i afdelingen, er indlagt med forskellige sygdomme i hjertet såsom:

  • Blodprop i hjertet
  • Hjertesvigt
  • Hjerteklap problematik
  • Forstyrrelser i hjerterytmen
  • Betændelse på hjerteklapperne
  • Blodprop i lungerne

Hjertemedicinsk Daghospital ligger i forbindelse med sengeafsnit og hører under ambulatoriet. Her har ambulante patienter mulighed for indlæggelse i dagtimerne til kortere medicinske behandlinger.

Vi planlægger forløbet sammen med patienten og pårørende. Det er vigtigt, at patienten ved hvad der skal ske under indlæggelsen, så man selv kan være aktiv deltagende. I forhold til vores behandlingstilbud, har vi et samarbejde med Odense Universitetshospital, som udfører vores hjerteoperationer. Vi bestræber os på at have så høj en kvalitet som muligt i vores arbejde, da det betyder meget for os, at vores pleje og omsorg er målrettet til den enkelte patient.

Vi har ikke faste besøgstider, men vi ser helst, at der er ro mellem klokken 12 til 14, da vores patienter har brug for at hvile sig. Dine pårørende er altid velkommen til at ringe og spørge til dig. Det er en stor hjælp, hvis I som pårørende aftaler, hvem der skal være kontaktperson, hvor kontaktpersonen kan ringe til og vidergive informationer til resten af familien.

Personalet har vagtskifte kl 07.00, 15.00 og kl 23.00. Lige inde og efter vagtskifte har vi særligt travlt, vi beder om, at henvendelser sker uden for disse tidsrum.

Pårørende må gerne deltage i stuegang. Ved stuegang er der dog kun mulighed for orientering, ej spørgsmål, derfor henviser vi til, at der dagligt er mulighed for pårørendesamtaler kl 13:00 på hverdage. Ønskes dette skal det aftales med sygeplejersken. Afdelingens døgnrytme, samt andre informationer kan findes i den pjece, som udleveres til patienten ved indlæggelse på afsnittet.

Mange af vores patienter har væskerestriktion, vi beder jer som pårørende om at kontakte personale, hvis i er i tvivl om noget, da mange af vores patienter ikke tåler for stort et væskeindtag.

Hjertesygdomme sengeafsnit

Esbjerg og Grindsted Sygehus
Haraldsgade 12
6700 Esbjerg
Tlf. 79 18 42 72

APPFWU02V