Skip til primært indhold

Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afdeling

Læs mere herunder

Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afdeling er én afdeling med fælles ledelse, men bestående af to specialer. Afdelingen er en moderne fuldt digitaliseret afdeling, der lever op til samfundets krav om god service og kvalitet. Vi har patienten som det naturlige omdrejningspunkt for alt, hvad vi foretager os, og vi stræber hver dag efter at gøre det bedste for vores patienter. De to specialer foretager tilsammen ca. 225.000 undersøgelser årligt og arbejder tæt sammen for at opnå de bedste forløb for vores patienter.  Vi modtager ambulante og indlagte patienter henvist fra afdelinger og ambulatorier ved Esbjerg og Grindsted Sygehus, ambulante patienter fra primærsektoren og patienter henvist fra andre regioner.

Det radiologiske speciale finder du på alle sygehusets tre matrikler - Esbjerg, Grindsted og Brørup. Det er forskelligt hvilke undersøgelser der tilbydes på de forskellige matrikler, men vi dækker generelt næsten alle undersøgelser og -behandlinger indenfor radiologien, så som MR- og CT skanning, ultralyd, biopsi (udtagning af vævsprøver) og andre invasive procedure samt røntgenundersøgelser og mammografi. Det nuklearmedicinske speciale finder du i Esbjerg. Lokalerne her danner rammen for optimale forhold for både patienter samt personale. Vi udfører undersøgelser indenfor specialet med både gammakamara, SPECT/CT og PET/CT. 

Esbjerg

Røntgen, Scanning og Nuklearmedicinsk Afdeling
Finsensgade 35
6700 Esbjerg  

Røntgen og Scanning

7918 2188 eller 7918 3266

Nuklearmedicin telefon

7918 2465

Røntgen, CT og ultralyd på anden sal. Du finder os ved at gå gennem hovedindgangen og til højre efter receptionen. Derefter med elevatoren eller trappe til 2.sal. Følg skiltning til Røntgen og Scanning A2.

Røntgen ved ortopædisk ambulatorium

Du finder os ved at gå gennem hovedindgangen og til venstre efter receptionen. Gå til du ikke kan komme længere og gå til højre ind mod ambulatorierne. Røntgen er ved stolende på gangen.

Mammografi center

Du finder os i Haraldsgade 7f, Indgang H.

MR center

Du finder os ved at gå gennem hovedindgangen og til højre efter receptionen Derefter med elevatoren eller trappe til kælderetagen. Når du kommer ud fra elevatoren/trappeopgangen, går du til højre. Følg skiltning til MR/Nuklearmedicinsk A-1. MR centeret ligger for enden af Nuklearmedicins afsnit.

Nuklearmedicin

Du finder os ved at gå gennem hovedindgangen og til højre efter receptionen Derefter med elevatoren eller trappe til kælderetagen. Når du kommer ud fra elevatoren/trappeopgangen, går du til højre. Følg skiltning til Nuklearmedicinsk A -1.

Grindsted

Røntgen, Scanning og Nuklearmedicinsk Afdeling

Grindsted Sygehus
Engparken 1
7200 Grindsted                                     

Telefon

7918 2188

Du finder afdelingen via sygehusets hovedindgang, Engparken 1. Tag elevatoren eller trappe i forhallen til 1. sal og følg skiltningen til Røntgen og Scanning.

Brørup

Røntgen, Scanning og Nuklearmedicinsk Afdeling

Brørup Sundhedscenter
Fredensvej 3B
6650 Brørup                                     

Telefon

7918 2188

Du finder afdelingen via hovedindgangen. Gå til venstre ad gangen til det store venterum. Afdelingen ligger lige inden venterummet på din højre side.

Information om ventetid

Information om ventetid i Region Syddanmark og andre regioner kan ses på www.venteinfo.dk

APPFWU01V