Skip til primært indhold

Hvad betyder forskning for patienterne?

På Sydvestjysk Sygehus forsker vi for patienterne. Men hvad siger patienterne selv til forskning?

Henning Faurholdt Jeppesen, 74 år, er diabetespatient på Sydvestjysk Sygehus, og han er ikke i tvivl. Forskning er meget vigtig. Ifølge ham er det den eneste måde, hvorpå patienternes behandling kan forbedres. Derfor deltager han også gerne selv i forskningsprojekter.

’Når jeg deler mine erfaringer som patient med læger og sygeplejersker, så hjælper jeg dem med til at blive bedre behandlere,’ fortæller Henning Faurholdt Jeppesen.

Når man som patient deltager i et forskningsprojekt, har det også en anden positiv sideeffekt.

’Hvis man deltager i et forskningsprojekt, bliver man som patient mere bevidst om sin egen rolle i behandlingen. Jeg blev på et tidspunkt i tvivl om mængden af den medicin, jeg fik. Så henvendte jeg mig til lægen, der svarede tilbage, at det var godt, at jeg blandede i behandlingen og stillede spørgsmål. Det åbnede op for en konstruktiv dialog mellem lægen og jeg. Det glæder mig, at det er sådan,’ siger Henning Faurholdt Jeppesen.

Patienter kan bidrage med et andet perspektiv

Da Sydvestjysk Sygehus skulle forske i og udvikle Syddansk Overvægtsinitiativ, som er et nyt behandlingstilbud til overvægtige, blev patientrepræsentanter inddraget i processen for at få patienternes syn med. Lise Rasmussen, 52 år, var en af patientrepræsentanterne. Hun har selv været overvægtig, og for hende er det vigtigt at kunne hjælpe andre mennesker, der døjer med ekstra kilo. Hendes opgave var at komme med input til behandling og kvalificere patientinformation.

’Overvægt kan skyldes mange ting. Det kan være genetiske sygdomme, der gør, at man tager på. Det kan være livsstil, som kan være svær at ændre. For mig er det vigtigt, at der bliver taget hånd om alle de patienter, der kommer i Syddansk Overvægtsinitiativ. Som patient kan man nemlig godt risikere at falde mellem to stole, hvis man ikke passer ind i en bestemt kasse. Derfor gjorde jeg meget ud af at fortælle behandlerne, at de skulle vejlede patienten i, hvad vedkomne kan gøre. Eller hvor vedkomne kan søge hjælp, hvis ikke de kan få hjælp ved overvægtsinitiativet,’ fortæller Lise Rasmussen og fortsætter:

’Forskning betyder enormt meget for mig. Det er jo den viden, man bliver klogere af. Derfor er det også enormt vigtigt, at lægerne og sygeplejerskerne inddrager patienterne i deres forskning for at få vores perspektiv med,’ siger Lise Rasmussen.

APPFWU02V