Skip til primært indhold

Håndtering af uventede fund på skanninger

Læs om vores ni punkter for håndtering af uventede fund på skanninger

Der har fra praksis været et ønske om en farvekodning af billeddiagnostiske svar, på samme måde som epikriser, så man som modtager hurtigt kan gruppere svarene efter vigtighed.

Denne funktion er desværre ikke tilgængelig i RIPA og udviklingsprocessen har et tidsperspektiv, der ikke vurderes realistisk for nuværende. Vi vil altid forsøge at sikre, at henviser gøres opmærksom på fund eller andre forhold, der kræver handling.

Neden for giver vi et overblik over vores arbejdsgange for håndtering af uventede fund på skanninger. Det er naturligvis ikke muligt at beskrive alle situationer fyldestgørende, men grundlæggende prøver vi at behandle patienterne med ordentlighed og gøre det, vi vurderer er bedst for patienten i situationen.

9 punkter for håndtering af uventede fund på skanninger

  1. Hvis vi finder malignsuspekte forandringer ved ultralyd vil en radiolog som oftest effektuere relevant CT samme dag på samme henvisning. Alternativt foreslås henvisning til relevant CT i den fremsendte beskrivelse af UL. Beskrivelse af CT vil foreligge inden for et døgn.
  2. Der er hyppigt bifund ved CT. Mange kræver ikke yderligere udredning, og vi vil bestræbe os på, at det fremgår tydeligt af beskrivelsen.
  3. Der er fund, som udredes eller kontrolleres i henhold til retningslinjer, fx processer i binyrerne eller noduli i lungerne. Det vil fremgå af beskrivelsen, at patienten skal konfereres med relevant speciallæge for at planlægge forløbet.
  4. Andre fund er uafklarede, og eventuel udredning er ud over det radiologiske fagområde. Den slags fund foreslås hyppigst konfereret med en relevant speciallæge.
  5. Der kan være malignsuspekte fund, hvor vi i beskrivelsen foreslår henvisning til et pakkeforløb. I den situation tager vi kontakt til praksis for at orientere sekretæren om, at der kommer en beskrivelse, som skal ses af en læge samme dag for at undgå forsinkelse i udredningen. Bliver skanningen beskrevet uden for praksis’ åbningstid eller anden lukning er det ikke muligt, og det er en forudsætning, at praksis’ bag-om-nummer er tilgængeligt.
  6. Eneste undtagelse er tilfældige fund, der er suspekte for lungecancer. Her vil Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin selv indkalde patienten til en supplerende CT thorax og øvre abdomen med kontrast.
  7. Hvis der er suspekte fund på en diagnostisk CT thorax og øvre abdomen med kontrast, enten direkte henvist fra almen praksis i lungecancer-pakkeforløb eller ved tidligere nævnte supplerende CT, vil patienten blive direkte henvist til lungecancer-pakken på Vejle sygehus, SLB.
  8. Hvis vi vurderer, at et akut fund har konsekvens indenfor 1 vagtdøgn, så vil vi ringe til praksis og få fat i henviser, da henviser skal vurdere, om patienten skal indlægges. Vi sender gerne patienten til den rigtige afdeling, men vi kan ikke indlægge patienterne.
  9. Der kan være fund, som kræver umiddelbar håndtering, fx store aortaaneurismer. Hvis patienten ikke har forladt afdelingen, så ringer radiologen direkte til organkirurgisk bagvagt eller anden relevant speciallæge. Det vil fremgå af beskrivelsen. Hvis patienten har forladt sygehuset, så ringer radiologen til lægehuset og orienterer om, at svaret er sendt eller beder om at tale med en læge, såfremt det er mere relevant.
APPFWU01V