Skip til primært indhold

Centralopvågning Esbjerg

Afdelingen modtager patienter efter operationen. Opvågningsforløbet indbefatter overvågning af kredsløb, vejrtrækning og blødning fra operationsstedet samt behandling af smerter og kvalme.

Vi anlægger smerteblokade før og efter operationen.

Afdelingen samarbejder med følgende kirurgiske afdelinger:

Ud over ovennævnte afdelinger, samarbejder afdelingen med det Centrale Operationsafsnit, Planlagt Kirurgi, Intensiv samt Anæstesi/Narkoseafdelingen.

Alle har fokus på, at dit forløb bliver så optimalt som muligt.

Dit ophold i central opvågningsafsnittet er gennemsnitlig på 2 timer. Hvis du har fået rygmarvsbedøvelse skal du blive, til du kan begynde at bevæge benene.

Vores patienter reagerer meget forskelligt i opvågningsfasen. Derfor forsøger vi at skabe en rolig atmosfære, hvor det er muligt at ”finde sig selv” efter operationen. Patienterne skal have mulighed for at sove eller døse hen, hvis de ønsker det.

Vi har brug for – af diskretionshensyn - at kunne kommunikere med patienterne uden at andre kan følge med i samtalen. Derfor er der ikke fri adgang for besøgende, men der kan i særlige tilfælde dispenseres herfor:

  • Børn under 18 år må have én forælder med.
  • Psykisk udviklingshæmmede samt demente må ledsages af en pårørende eller støtteperson.
  • Særlige forhold.

Vi gør opmærksom på, det er tilladt at anvende mobiltelefon, men henstiller til, at al samtale foregår dæmpet, samt at man opholder sig hos sin pårørende og ikke går rundt i afdelingen. Vi kan afspille beroligende musik, der er så sagte, at den ikke generer.

Vi tilbyder drikkevarer i form af vand, saft, kaffe og the, vi har også mulighed for at tilbyde is, yoghurt samt en sandwich, hvis operationen tillader dette.

APPFWU02V