Skip til primært indhold

Sengeafsnit B2.1 Medicin

Læs mere herunder

Sengeafsnit B2.1 er et medicinsk sengeafsnit med plads til 22 patienter. Vi varetager pleje og behandling af patienter med Diabetes og Hormonsygdomme, Nyresygdomme samt ældre medicinske patienter. Vi modtager ligeledes almen medicinske patienter og bariatriske patienter på lige fod med de andre medicinske sengeafsnit på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akutmodtagelse (FAM), hvor behandlingen påbegyndes før overflytning til sengeafsnittet.

I sengeafsnittet har vi et meget stærk tværfagligt samarbejde blandt kompetente læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister, hvilket er afgørende for, at vi kan give den mest optimale behandling under indlæggelsen.

Besøgstid

Som udgangspunkt har afdelingen frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende. Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem, man holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter.

Det betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for behandling, pleje og hvile. Af hensyn til patienternes behov for hvile, frabedes dog besøg i tidsrummet kl. 12.00-14.00, samt efter kl. 21.00. Hvis patientens tilstand er dårlig, og vedkommende har behov for pårørende, kan det aftales med personalet, at pårørende opholder sig hos patienten. 

Stuegang

På hverdage finder stuegang sted mellem kl. 9.00-12.00. Vi opfordrer patienterne til at holde sig på stuen/afdelingen indtil, der har været stuegang. De nærmeste pårørende er velkomne til at deltage i stuegangen, såfremt patienten giver lov til det. Det er en god idé at skrive eventuelle spørgsmål relateret til den aktuelle indlæggelse ned på et stykke papir forud for stuegangen.

Aften- nat og weekender er det kun patienter med akutte problemstillinger, der tilses af en læge.

Lægesamtaler

Det er muligt at få en samtale med en læge på hverdage (i dagtiden). Ønsker du evt. sammen med dine pårørende en samtale med en læge, skal denne af hensyn til lægens arbejdsgang planlægges. Hvis du ønsker en samtale med en læge, aftales dette med sygeplejersken.
Der er ikke mulighed for lægesamtaler flere dage i streg, men vi opfordrer i stedet pårørende i at deltage ved stuegangen.

På hverdage finder stuegang sted mellem kl. 9.00-12.00. Vi opfordrer patienterne til at holde sig på stuen/afdelingen indtil, der har været stuegang. De nærmeste pårørende er velkomne til at deltage i stuegangen, såfremt patienten giver lov til det. Det er en god idé at skrive eventuelle spørgsmål relateret til den aktuelle indlæggelse ned på et stykke papir forud for stuegangen.

Aften- nat og weekender er det kun patienter med akutte problemstillinger, der tilses af en læge.

Det er muligt at få en samtale med en læge på hverdage (i dagtiden). Ønsker du evt. sammen med dine pårørende en samtale med en læge, skal denne af hensyn til lægens arbejdsgang planlægges. Hvis du ønsker en samtale med en læge, aftales dette med sygeplejersken.

Der er ikke mulighed for lægesamtaler flere dage i streg, men vi opfordrer i stedet pårørende i at deltage ved stuegangen.

APPFWU01V