Skip til primært indhold

Lege- og Kreaheltene

Legeheltene og Kreaheltene er at finde på Børne- og Ungeafdelingen på Esbjerg og Grindsted Sygehus alle ugens hverdage. Legehelten er der to dage og Kreahelten tre dage (dage og tidspunkter hænger på tavlen på gangen).

Vi arbejder for at skabe et frirum for indlagte børn gennem aktiv leg og bevægelse med Legehelten samt kreativ udfoldelse, fantasi og fordybelse med Kreahelten. Legeheltenes formål er at skabe en mere aktiv hverdag for børnene ved at få dem op af deres sygesenge og ud af hospitalsstuerne. For mange indlagte børn kan tiden på hospitalet være forbundet med inaktivitet og ensomhed.

Hos Kreaheltene tilbydes et rum, hvor barnets egne valg og motivationer er i centrum. Det mobile værksted skaber trygge, støttende og inspirerende rammer for at børnenes fantasi og ideer kan afprøves, udfordres og leges med. Den kreative proces styrker mod, nysgerrighed og tillid til egne valg og evner. Hvis I ser os på gangene, så kom endelig og sig hej!

APPFWU01V