Skip til primært indhold

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet ønsker at skabe et trygt forløb for dig og din partner gennem hele graviditeten, og medvirke til, at jeres barn får den bedst mulige start på livet.

Familieambulatoriet tilbyder jordemoderkonsultationer og graviditetsundersøgelser med mulighed for inddragelse af andre fagpersoner, der er relevante i forhold til dit og evt din families behov. Vi er i Familieambulatoriet et tværfagligt team bestående af jordemoder, fødselslæge, børnelæge, psykolog, sundhedssocialrådgiver og sekretær. Ved første konsultation i Familieambulatoriet, finder vi ud af sammen med dig, hvad der er behov for under netop din graviditet.

Vi aftaler, hvilke fagpersoner vi sammen skal inddrage, så vi skaber rammerne for et godt og trygt forløb. Du kan blive henvist til Familieambulatoriet fra din praktiserende læge, almene jordemoder. Du kan også selv henvende dig til os.

Børn kan blive henvist til Familieambulatoriets børneopfølgning indtil, barnet når skolealderen.

Familieambulatoriet plus

Såfremt der under din graviditet har været et forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol eller andre rusmidler, vil jeres barn blive tilbudt et forløb i Familieambulatoriet plus efter fødslen. Jeres barn vil blive tilbudt opfølgning indtil skolestart.

Ved tidlig opsporing af fysisk sygdom eller udviklingsmæssige udfordringer hos barnet, vil der kunne iværksættes hurtigere støtte, så jeres barn sikres de absolutte bedste udviklingsbetingelser.

Kontakt

Du kan komme i kontakt med Familieambulatoriet ved at ringe til sekretæren på telefon 79 18 32 27 på hverdage mellem kl. 08.00-14.00

Ved akut behov og uden for dagstiden kan henvendelse ske til vagthavende jordemoder på Fødeafdelingen på tlf. 79 18 27 32

APPFWU01V