Skip til primært indhold

Vægttabsmedicin kan hjælpe overvægtige KOL-patienter

Et ph.d.-projekt fra Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet har undersøgt, om behandling med vægttabspræparatet Liraglutid kan føre til bedre lungefunktion og livskvalitet hos overvægtige KOL-patienter. Resultaterne viser, at medicinen giver bedring for patienterne på nogle områder.

Foto: Ayse Dudu Altintas Dogan

Resultater fra et netop afsluttet ph.d.-projekt fra Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet tyder på, at vægttabsmedicinen Liraglutid kan bidrage til en bedre lungefunktion hos overvægtige KOL-patienter.
Bag forskningsprojektet står læge og ph.d.-studerende Ayse Dudu Altintas Dogan.

’Liraglutid er oprindeligt udviklet til behandling af type 2-diabetes. Det er dog også godkendt som medicinsk vægttabsbehandling og sænker blandt andet patienternes appetit. Når vi giver overvægtige KOL-patienter medicinen, taber de sig, og de får også en bedre lungefunktion, når vi ser på en række lungefunktionsmålinger. Det gælder fx i forhold til, hvor godt patienterne tømmer deres lunger, som ellers kan være en udfordring for netop denne patientgruppe’, forklarer Ayse Dudu Altintas Dogan.

En bedre hverdag

Projektet er udført som et randomiseret studie, hvor halvdelen af deltagerne ved lodtrækning tildeles medicin med Liraglutid, mens den anden halvdel får placebo. I alt deltog 40 patienter i undersøgelsen, som også blev bedt om at rangere deres symptomer efter en skala målrettet KOL-patienter.

’Vi kan se, at den gruppe af patienter, der fik medicinen, føler sig mindre belastet af deres symptomer i hverdagen. De kan lidt mere i hverdagen, hvilket også har betydning for deres livskvalitet,’ siger Ayse Dudu Altintas Dogan.

Ikke et vidundermiddel

Ayse Dudu Altintas Dogan påpeger, at det vil være nødvendigt at undersøge resultaterne på flere patienter for at få et mere solidt grundlag til at vurdere, hvordan overvægtige KOL-patienter potentielt kan hjælpes videre med vægttabsmedicin.

Siden projektets start i 2018 er der desuden kommet nye præparater til, som kan give et mere effektivt vægttab. Det kan derfor være relevant at undersøge effekten af disse i fremtidige projekter.

Endeligt fremhæver Ayse Dudu Altintas Dogan, at de i projektet også evaluerede effekten af behandling med liraglutid på en række andre områder. Det gælder fx inflammation og livskvalitet generelt. Her var det dog ikke muligt at se en effekt af medicinen.

Læs mere

  • Ph.d.-projektet er udført som et randomiseret kontrolleret studie på i alt 40 overvægtige KOL-patienter, som er fulgt over en periode på 44 uger. Halvdelen af patienterne har fået vægttabsmedicinen liraglutid, mens den anden halvdel har fået placebo.
  • Patienterne er rekrutteret fra Esbjerg Sygehus og Sygehus Lillebælt, Vejle.
  • I løbet af ph.d.-projektet er publikationen ‘Respiratory Effects of treatment with Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonist in Patients suffering from Obesity and Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ blevet udgivet. Læs mere her.
  • Ayse Dudu Altintas Dogan forsvarede sit ph.d.-projekt på Esbjerg Sygehus fredag d. 20. januar 2023.
APPFWU01V