Skip til primært indhold

Praktiske oplysninger

Læs mere herunder

Transport

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller refusion. Du kan læse mere om reglerne for transport og refusion på www.regionsyddanmark.dk/transport 

Afbud

Af hensyn til optimal udnyttelse af fysio- og ergoterapeuternes arbejdstid, beder vi dig melde afbud i så god tid som muligt, hvis du er forhindret i at møde til aftalt besøg. Vær opmærksom på, at terapeuten får dit telefonnummer og evt. arbejdsnummer første gang, du kommer, således at vi kan kontakte dig, hvis vi skulle få brug for at aflyse din tid.

Henvendelse kan ske på følgende telefonnumre:

Esbjerg

Telefon: 7918 2375

Grindsted

Telefon: 7918 9681

Under indlæggelse

Hvis du under din indlæggelse har behov for behandlingsredskaber, kan du låne dem på Esbjerg og Grindsted Sygehus. Ergo- eller fysioterapeuten vurderer og afprøver sammen med dig, hvilke behandlingsredskaber, du har brug for og bestiller dem til dig.

Efter indlæggelse

Hvis du efter udskrivelse har behov for et behandlingsredskab i en begrænset periode, kan du låne det med hjem fra Esbjerg og Grindsted Sygehus. Det aftales med ergo- eller fysioterapeuten eller evt. personalet på afdelingen, hvilke behandlingsredskaber, du har behov for at låne med hjem. Du skal selv sørge for at få behandlingsredskaberne transporteret hjem.

Hvis du hører til et andet sygehus end Esbjerg og Grindsted Sygehus, skal behandlingsredskaberne lånes på dit hjemsygehus. Ergo- eller fysioterapeuten kan være behjælpelig med dette.

Aflevering af behandlingsredskaber i Esbjerg

De behandlingsredskaber, du har lånt, skal afleveres i Hjælpemiddeldepotet på Esbjerg og Grindsted Sygehus. På parkeringspladsen - med indkørsel fra Haraldsgade - er der reserveret parkeringsplads forbeholdt aflevering af hjælpemidler. Du finder Hjælpemiddeldepotet i kælderetagen i bygningen Bygning B, indgang C fra Haraldsgade.

Åbningstider i Hjælpemiddeldepotet:

Mandag - torsdag kl. 8.00 - 15.00

Fredag kl. 8.00 - 14.30

Udenfor åbningstiden kan du aflevere dine behandlingsredskaber på det afmærkede felt uden for Hjælpemiddeldepotet. Indgangen er åben i tidsrummet kl. 06.30-20.30. Har du spørgsmål vedrørende behandlingsredskaber kan du kontakte os på telefon nr. 7918 2391.

Aflevering af behandlingsredskaber i Grindsted

De behandlingsredskaber du har lånt, skal afleveres i Informationen eller i Fysioterapien på Sydvestjysk Sygehus Grindsted.

Åbningstider for aflevering af hjælpemidler:

Mandag – fredag kl. 8.00 – 13.30 i Fysioterapien

Mandag – fredag kl. 7.00 – 16.00 i Informationen

Du kan kontakte os vedrørende behandlingsredskaber på telefonnr. 7918 9681.

Hjælpemidler – Hvor henvender du dig?

Information til borgere om hjælpemidler fra Region Syddanmark og de 22 kommuner

APPFWU01V