Skip til primært indhold

Uddannelse og undervisning

Se de uddannelser afdelingen varetager eller deltager i herunder.

Speciallægeuddannelsen - I arbejdsmedicin

Der er på afdelingen klassificeret to uddannelsesstillinger, som kan indgå som to af de tre år på arbejdsmedicinsk afdeling i uddannelsen til speciallæge i arbejdsmedicin.

I almen medicin

Afdelingen varetager undervisning i arbejdsmedicin ved det teoretiske kursus i Almen Medicin.

Lægeuddannelsen

Afdelingen deltager i undervisningen af medicinske kandidatstuderende på Syddansk Universitetshospital.

Øvrige sundhedsuddannelser

Kiropraktoruddannelsen – Klinisk biomekanik

Afdelingen varetager klinikophold for kandidatstuderende på Klinisk Biomekanik (Kiropraktorstudiet).

Jordemoderuddannelsen

Afdelingen deltager i undervisningen om arbejdsmiljøets betydning under graviditeten på UC-Syd.

Anden undervisning

Afdelingen deltager ad hoc i undervisning på kurser for nye arbejdsmiljørepræsentanter samt deltager i fyraftensmøder på virksomheder og i fagforeninger.

APPFWU01V