Skip til primært indhold

Krop & Kræft

Læs mere herunder

Krop & Kræft er et tilbud til kræftpatienter, der er i kemoterapi. Tilbuddet er et samarbejde mellem Kræft Ambulatoriet og Fysio- og Ergoterapien på Esbjerg  Sygehus.

Fakta om Krop & Kræft

Krop & Kræft er et tilbud til dig, som har lyst til at bruge din krop aktivt, mens du er i kemoterapi. Du tilbydes test af kondition og styrke ved forløbets start og slutning. Træningen foregår 4 gange ugentligt over 6 uger på et lukket hold med 10-12 personer. Træningen bliver tilpasset dig og består af styrke- og konditionstræning, afspænding, massage og træning af kropsbevidsthed.

I løbet af forløbet besøges Kræftens Bekæmpelse, der er træning i naturen og der undervises i relevante emner såsom træthed, immunforsvaret og stress i forbindelse med behandlingen. Herudover kommer diætisten, som er tilknyttet kræftspecialet og underviser i kost. 

Tal med den læge eller sygeplejerske, som du er tilknyttet på den afdeling, hvor du får din behandling. De vil vurdere, om du opfylder kravene til deltagelse og henviser derefter til træningen. Du kan deltage uanset om du er sygemeldt, i arbejde eller pensionist. 

Hvorfor træne?

Undersøgelser har vist, at fysisk træning i forbindelse med kemoterapi kan:

  • Mindske bivirkninger under kemoterapi - herunder træthed, smerter m.m.
  • Øge kondition og muskelstyrke
  • Fremme trivsel og velbefindende
  • Gavne sundhed generelt, fx hjerte, kredsløb og blodtryk

 

Telefon

Telefon nr. 5119 4987 i tidsrummet kl. 8.00-14.00 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag)

E-mail

Send sikker e-mail til Krop & Kræft via borger.dk.

Se mere om at sende sikker digital post til sygehuset her.

Selve træningen foregår i Fysio- og Ergoterapiens lokaler, Østergade 76 Esbjerg Sygehus.

Der er mulighed for at tage bad efter træningen. Træningen foregår under vejledning af en fysioterapeut og en sygeplejerske. Det er nødvendigt for sygeplejersken/fysioterapeuten at indhente oplysninger om dit behandlingsforløb og blodprøvesvar. Al sundhedspersonale har tavshedspligt.

Mandag Tirsdag Onsdag Fredag
8.30-11.30 9.00-11.00 8.30-11.30 8.30-11.30
Styrke- og konditionstræning Kropsbevidshedstræning Styrke- og konditionstræning Styrke- og konditionstræning
Afspænding Afspænding Afspænding Afspænding
Massage     Massage

 

APPFWU01V