Skip til primært indhold

Rygestop

Læs mere

På Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus spørges alle patienterne om deres rygevaner og henviser dem til et rygestopforløb i deres hjemkommune, hvis de ønsker det.

Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus er partner i partnerskabet ”Røgfri Partnerskab”, som har til mål at skabe et røgfrit Danmark i 2030, hvor ingen børn og unge ryger, og færre end 5 % af den voksne befolkning ryger.

I foråret 2018 blev det besluttet, at alle sygehuse i Region Syddanmark, somatiske såvel som psykiatriske, skulle arbejde hen imod fuld implementering af en systematisk opsporing af patienter, der ryger, og dernæst tilbyde dem henvisning til rygestop-rådgivning i kommunen. Dette ved brug af VBA-metoden (very brief advice), der er en evidensbaseret metode bestående af tre elementer til at spørge ind til rygestatus og henvise til rygestoptilbud.

Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus startede i januar 2019 op med implementeringen af tobaksindsatsen på pilotafdelinger, og i september 2019 var tobaksindsatsen fuldt implementeret på sygehuset.

APPFWU01V