Skip til primært indhold

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Vi undersøger personer, hvor der er mistanke om, at arbejdet eller det omgivende miljø kan være årsag til deres helbredsproblemer.

Afdelingens hovedopgaver er bl.a. at forebygge sygdom, der kan have årsag i problemer med arbejdsmiljøet eller det omgivende miljø.

Afdelingen er åben for telefoniske forespørgsler om visitation, henvisning samt arbejds- og miljømedicinske problemstillinger. Hvis du er blevet henvist af din egen læge til en undersøgelse, er der mere information under patientinformationerne. Klik på linket her for at komme til patientinformationer. 

Afdelingens kliniske arbejde består i at undersøge patienter for at afklare sygdommens eventuelle årsag i arbejdsmiljøet eller det omgivende miljø. I afklaringen indgår læger, psykologer samt efter behov socialrådgiver.

Afdelingen varetager selvstændigt, eller sammen med andre institutioner, forskning og udvikling vedr. arbejds- og miljømedicinske spørgsmål som arbejdsmiljø, sundhed og arbejdsfastholdelse.

Afdelingen tilbyder at undervise og rådgive sundhedspersonale, fagforeninger og andre.
Formidling og undervisning er en vigtig og prioriteret del af vores arbejde. Derfor kan vi altid kontaktes, hvis I som fagforening eller brancheorganisation ønsker foredrag, undervisning, seminardeltagelse eller lign.

APPFWU01V