Skip til primært indhold

Forskningsprojekt undersøger åreforkalkning hos nydiagnosticerede type-2 diabetikere

I et ph.d.-projekt fra Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital har læge Monija Mrgan Hansen undersøgt åreforkalkning blandt patienter med type-2 diabetes, som netop har fået stillet diagnosen. Resultaterne viser, at diabetikerne har mere åreforkalkning – også af den mere farlige form, der kan udvikle sig til blodpropper.

Foto: Monija Mrgan

Omkring 250.000 danskere lever med type-2 diabetes, og tallet er stigende. Hvis du lider af diabetes, har du også en øget risiko for åreforkalkning. Men hvordan ser det ud hos de diabetikere, som netop har fået stillet diagnosen?

Det har læge og ph.d.-studerende Monija Mrgan Hansen undersøgt i sit ph.d.-projekt ved Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital, hvor hun har undersøgt åreforkalknings udbredelse, struktur og påvirkning af strømningen i kranspulsårerne hos nydiagnosticerede type-2 diabetikere. Undersøgelsen er fundet sted ved anvendelse af hjerte-CT scanning kombineret med non-invasiv måling af fractionel flow reserve, FFRCT.

Resultaterne viser, at asymptomatiske ny-diagnosticerede diabetikere har mere åreforkalkning end alders- og kønssvarende raske mennesker, at åreforkalkningen ser ud til at være mere skrøbelig, og at flere allerede på diagnosetidspunktet har påvirkning af hjertets blodgennemstrømning.

’Når vi finder, at åreforkalkningen blandt diabetespatienter allerede ved diagnosetidspunktet kan være udbredt og betydende, er det vigtig viden, som kan indikere, at der skal iværksættes tidligere behandling’, siger Monija Mrgan Hansen, der understreger, at resultaterne dog først skal testes på en større gruppe af patienter.

Øget risiko blandt kvinderne

Resultaterne viste også, at kvinder med type-2 diabetes ved diagnosetidspunktet havde en større andel af skrøbelig åreforkalkning og en øget forekomst af irritationsmarkører i blodet sammenlignet med mænd med type-2 diabetes.

’Overordnet skelner vi mellem om åreforkalkning er hård og stabil, eller om den er blød og skrøbelig og dermed indikerer øget risiko for at forårsage blodpropper. Vores resultater viser, at kvinderne har en større andel af den skrøbelige åreforkalkning. Normalt er det kvindelige køn en beskyttende faktor, men den effekt synes reduceret hos kvinder med ny-diagnosticeret type-2 diabetes’, siger Monija.

Hun forklarer at viden om, hvem der er i særlig risiko for at udvikle alvorlige hjerte-kar hændelser, må formodes at være vigtig, så behandlingen kan optimeres med henblik på at bedre prognosen.

Selvom Monija Mrgan Hansens ph.d. nu er forsvaret, slipper hun ikke forskningen. Hun vil nemlig deltage i et større nationalt forskningsprojekt omhandlende screening af patienter med type-2 diabetes ved hjælp af hjerte-CT scanning med henblik på tidlig opsporing af personer med åreforkalkning.

Læs mere

  • Forskningsprojektets resultater blev præsenteret til ph.d.-forsvar fredag den 11. november på Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital.
  • I projektet er der inkluderet 44 raske personer, som er matchet med 44 diabetikere i forhold til køn og alder, ligesom der er set på kønsforskelle mellem mænd og kvinder blandt 112 personer med type-2 diabetes.
  • Deltagerne er blandt andet spurgt indtil anamnese/sygehistorie, ligesom der er foretaget spørgeskemaundersøgelse, undersøgt højde, vægt og talje-hofte-forhold, taget blod- og urinprøver, blodtryksmåling, ultralydsundersøgelse af halskar, måling af karrenes stivhed, hjerte-CT scanning og FFRCT.

I løbet af ph.d.-projektet har Monija Mrgan Hansen blandt andet publiceret artiklerne:

APPFWU02V