Skip til primært indhold

Frede Donskov er ny professor i onkologi på Sydvestjysk Sygehus og SDU

Professor, dr.med., Frede Donskov er ansat som klinisk professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, sideløbende med overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus

Foto: Frede Donskov

Frede Donskov tiltræder nyoprettet professorat i forbindelse med opstart af kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg. Han skal styrke forskningen i kræft og onkologisk behandling på Sydvestjysk Sygehus, samt forske i betydningen af compassion hos lægestuderende, personale, patienter og pårørende.

Frede Donskovs forskning er centreret om behandling af patienter med kræft og monitorering af kræftbehandlingen; i et spænd fra det lille genom til det hele menneske. Han var pioner indenfor translationel kræftforskning, og har påvist betydningen af kronisk betændelse som risikofaktor ved flere kræftsygdomme. Han har udført betydelig klinisk forskning med afprøvning af en række nye kræftlægemidler. Ifølge Frede Donskov er det viden, der besejrer kræft:

’I Region Syddanmark forekommer godt 10.000 nye kræfttilfælde hvert år, og 10 dør af sygdommen hver dag. Baggrunden for forskningen er således at lindre og forebygge lidelse og død. I min forskeruddannelse har jeg stået på skuldrene af giganter, de bedste i Danmark og i verden. Disse mennesker har jeg lært af. Jeg har læst deres artikler, stået i laboratoriet, mærket, kigget, undret mig, stillet spørgsmål og fundet svaret på udfordringerne. Sammen har vi lært at forstå, hvad kræft er, og hvordan kræft behandles.’

Forskningens betydning for kandidatuddannelse

Et af tre særkender for Esbjergs lægeuddannelse er fokus på det hele menneske; her er compassion værktøjet for den bæredygtige robusthed, arbejdsglæde og omsorg i patientbehandlingen. Frede Donskov vil have en lægefaglig indgang i compassion, og vil igangsætte en række randomiserede undersøgelser, der vil belyse betydningen af compassion.

Frede Donskov glæder sig over, at der er fokus på forskning på den kommende kandidatuddannelse:
’Det, jeg har fået givet af mine læremestre og forskerkolleger, vil jeg gerne give videre. Da kun viden kan besejre kræft, er forskningen i laboratoriet kombineret med at møde patienten på hospitalet således helt afgørende for at kunne tilegne sig forståelsen, som studerende på kandidatuddannelsen på SVS. Forskningen betyder for patienterne bedst mulig behandling, færrest mulige bivirkninger, og færrest mulige senfølger. Endvidere, tror jeg, satsningen på Compassion på SVS bliver en gevinst for både studerende, patienter og deres pårørende.’

Frede Donskov er formand for Medicinrådets fagudvalg for nyrekræft. Han har udgivet 135 artikler i internationale tidsskrifter; artiklerne er citeret næsten 14.000 gange; H-index 44.

’Jeg ser som professor på SVS frem til at være med på et hold, hvor der er store ambitioner. Jeg ser frem til at spille de andre gode. Jeg ser frem til smukke solnedgange over Vesterhavet. ’

Kilde: Syddansk Universitet og Sydvestjysk Sygehus.

  • Frede Donskov er student fra Brønderslev Gymnasium i 1985, cand. med. 1996 (Aarhus Universitet); diplom i medicinsk forskning 1994 og dr.med. 2007. Begge titler er erhvervet ved Aarhus Universitet
  • Har arbejdet et år ved Onkologisk afdeling, Crown Princess Mary Cancer Center, Sydney, Australien. Blev i 2008 speciallæge i Onkologi; Overlæge 2010 og Klinisk professor 2019 ved onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet.
  • Frede Donskov har foreløbig bolig i Aarhus. Han er gift, og parret har tre voksne børn og fire børnebørn
  • Han er født ved Hjørring 17/12 1965
APPFWU01V