Skip til primært indhold

Praktiske oplysninger

Læs mere herunder

Det er vigtigt for os, hele sygehuset og især afdelingen, at jeres ophold hos os, bliver så behageligt som muligt under de pågældende omstændigheder. Herunder finder du en række forskellige informationer. 

Far, mor og barn kan være sammen under hele indlæggelsen. På den måde kan I støtte hinanden og være sammen fra start om at lære det lille nye barn at kende. Når far er her, har han mulighed for at yde omsorg til barnets mor i form at støtte, aflastning og hjælp efter behov.

Indlæggelsestiden er individuel og afhængig af det enkelte forløb, men generelt er det sådan, at hvis mor får foretaget et planlagt kejsersnit, er indlæggelsestiden 2 overnatninger og udskrivelse på 3. dag. ved kompliceret fødsel eller sygt barn er indlæggelsestiden så længe, der er behov for det. for tidligt fødte børn kan udskrives til tidligt hjemmeophold, når de ikke har behov for medicinsk behandling, ikke har behov for elektronisk overvågning, og kan holde varmen selv.

Personalet arbejder i 8-12 timers skift. Det betyder, at du møder forskellige plejepersonaler under din indlæggelse. Den sygeplejerske, jordemoder eller social-og sundhedsassistent, som er på din stue, er din kontaktperson den pågældende dag. Din kontaktperson har ansvar for at koordinere din pleje og behandling under indlæggelsen sammen med dig.

For raske mødre og til tiden fødte børn er der ikke rutinestuegang. Men I kan altid komme til at tale med en læge. Ved de syge og for tidligt fødte børn, er der normalt stuegang hver formiddag.

 • Alle, som kan smitte med sygdom eller har været udsat for smitte af skoldkopper/kighoste/røde hunde/mæslinger/fåresyge indenfor de sidste 3 uger, må ikke komme i afdelingen.
 • Alle, der har med de for tidligt fødte børn at gøre, skal tage ure, ringe og armbånd af og vaske og spritte hænder.
 • Alle skal spritte hænder, inden de rører ved børn eller tager ting i skabe og skuffer.

Alle oppegående patienter henter mad i patientcafeen og spiser den i afdelingens dagligstue eller på stuen.
Bakker skal tilbage til patientcafeen.

Der er mulighed for at købe mad i patientcafeen og endvidere henvises der til Café Finsen i forhallen. 
Bemærk venligst at drikkevarer og kaffe i afdelingen ikke er til pårørende.

 • For raske nyfødte og mødre er besøgstiden mellem kl. 15.00 og 19.00
 • Der er særlig, individuel besøgstid til for tidligt fødte og syge børn. Spørg kontaktpersonen.

Syge nyfødte på Neonatalstuen

 • Besøgstid  mellem kl. 16.00 og 18.00. Kun besøg af max 10-15 minutters varighed.
 • Max 2 personer ad gangen ud over forældrene.
 • Raske søskende fri adgang. Ingen adgang for andre børn < 15 år.

Du må gerne benytte mobiltelefon. Men sæt den venligst på lydløs, ligegyldig hvor du er i afdelingen.
På stuen med de syge og for tidligt fødte børn, er det ikke tilladt at tale i mobiltelefon. Du må gerne sende sms og benytte andre applikationer, såfremt disse er lydløse.

Brug venligst morgenkåbe over hospitalsskjorten, når du færdes på gangarealerne. Der er tøj til mor og barn samt bind og bleer til fri afbenyttelse. Både mor og barn må gerne anvende eget tøj under indlæggelsen.

Mor skal medbringe

 • Toiletsager
 • Evt. amme-BH. Gerne uldamme-indlæg
 • Far skal anvende eget tøj, når han er indlagt i afdelingen.

Der må ikke ryges i afdelingen. Benyt pavillonen udenfor bygningen.

Hvis du ønsker hjælp til at stoppe rygning, kan du henvende dig til personalet.

Hvis du har spørgsmål om amning, barnet eller dig selv de første 7 dage efter udskrivelsen kan du henvende dig til Barselsklinikken. Sundhedsplejen i din kommune. Din sundhedsplejerske kontakter dig efter fødslen.

Læs mere:

APPFWU01V