Skip til primært indhold

Region Sjælland og Region Syddanmarks forskningspulje er i opslag

Den fælles forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark er nu i opslag med ansøgningsfrist den 5. oktober 2022.

Den fælles forskningspulje for Region Sjælland og Region Syddanmark støtter fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedrørende de specialiserede funktioner.

Puljen skal medvirke til kompetenceudvikling og kompetencedeling samt stimulere dannelsen af nye tværregionale forskningsnetværk - især for at styrke de specialiserede funktioner.

I opslaget er 3,0 mio. kr. til udmøntning.

Strategisk satsningsområde 2023

Halvdelen af midlerne er afsat til tværregional forskningssamarbejde indenfor akut medicinske problemstillinger. Den øvrige halvdel støtter ”øvrige områder”

Målgruppe

Forskere tilknyttet de somatiske sygehuse i Region Sjælland og Region Syddanmark med fokus på fælles forskningsprojekter på tværs af de to regioner.

Vær opmærksom på, at den primære samarbejdspart fra Region Syddanmark er Odense Universitetshospital

Læs mere

APPFWU01V