Skip til primært indhold

Klinisk Mikrobiologisk Afsnit

Læs mere herunder

Vi betjener sygehusene og de praktiserende læger med udvalgte mikrobiologiske undersøgelser. Klinikken har et samlet prøveunderlag på ca. 120.000 - 180.000 undersøgelsesprøver pr. år. Klinikken yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsernes resultat, diagnostik og behandling af infektioner.

Klinikken har et tæt samarbejde med Infektionshygiejnisk Enheds hygiejnesygeplejersker/læge i infektionshygiejniske spørgsmål.

Da klinikken ønsker at yde en god service for vores rekvirenter, vil vi forsøge at optimere vores laboratorieinformation. Såfremt, der er mikrobiologiske analyser, der ikke fremgår af vores laboratorieinformation, vil vi gerne opfodre til, at rekvirenten retter henvendelse til klinikken på vores e-mail med ønske til analyse. Klinikken vil herefter sætte de fornødne oplysninger ind i laboratorieinformationen.

Afdelingen yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsernes resultat, diagnostik og behandling af infektioner.

Tidspunkt Telefon Rådgivning
Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Eksterne opkald:
7918 2436
7918 5978

Vagthavende læge
Lørdag - Søndag
08.00 - 14.00       
7918 5978 Vagthavende læge
Øvrige tidsrum 2119 6968 Beredskabsvagten fra Region Syddanmark, (Esbjerg, Vejle, Sønderborg)

OBS: Vær opmærksom på at beredskabsvagten først begynder kl. 16.00 mandag - fredag.

I vagtperioden foretages rådgivning om laboratoriemæssig diagnostik og antimikrobiel behandling ud fra de kliniske oplysninger og laboratoriedata, som telefonisk fremlægges af den læge (fortrinsvis speciallæge), der kontakter vagthavende overlæge i beredskabsvagten.

Ved behov for akutte analyser uden for Klinisk Mikrobiologisk Afdelings åbningstid se prøveindlevering, i fold-ud menuen herunder.

Indleveringer af prøver fra patienter i primær- og privatsektoren skal lægges i postkassen ved Hovedindgangen over for Informationen.

Prøveindlevering fra fagfolk (hospitalsprøver) sker ved bygning F i den fælles prøvemodtagelse i stuen.

Prøver modtages

Mandag til søndag samt helligdage og 1. maj kl. 08.00-15.00.

OBS: Undersøgelse for GBS, haste-COVID og haste-influenza og spinalvæsker sendes kun efter telefonisk aftale.

Hasteprøver uden for afdelingens åbningstid

For akutte analyser, såsom haste influenza, haste COVID-19, GBS og spinalvæsker kan relevant personale kontaktes på 83450 hele døgnet. 

APPFWU02V