Skip til primært indhold

Hvad behandler vi?

Læs mere herunder

Hvad er Hortons Hovedpine?

Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine eller cluster headache, er en meget smertefuld og relativt sjælden form for hovedpine. Den rammer 4 gange så mange mænd som kvinder og starter oftest i 20-40-års alderen. Hortons hovedpine kan dog også ses hos børn.

Hvad er en hovedpinepsykolog?

En hovedpinepsykolog arbejder primært med at forstå, hvordan hovedpiner påvirker en persons liv og mentale tilstand og tilbyder terapeutiske strategier til at håndtere smerter og forbedre livskvaliteten for dem, der lider af vedvarende hovedpiner.

Det indebærer blandt andet en undersøgelse af, hvordan hovedpinerne påvirker personens dagligdag inkl. arbejdsliv, humør og mentale overskud samt dennes relation til familie og nærtstående.

Hvad kan en hovedpinepsykolog tilbyde?

Der findes forskellige tilbud:

  • Individuelt psykoterapeutisk forløb.
  • Tværfagligt gruppeforløb.
  • Individuel vejledning og støtte i forløb med eksterne samarbejdspartnere.
  • Henvisning til anden relevant udredning eller behandling uden for Hovedpine Ambulatoriet.

De smertepsykologiske tilbud kombinerer psykoedukation om hovedpinetyper og de psykologiske konsekvenser med oplevelsesbaserede øvelser og færdighedstræning. Herigennem hjælpes personen med at håndtere sin smerte og forbedre sin livskvalitet. Alle tilbud er struktureret og målrettet personens individuelle behov og adresserer både fysiske og psykiske aspekter af hovedpinen.

Der tages udgangspunkt i de terapeutiske retninger Acceptance and Commitment Therapy og Compassion Fokusteret Terapi.

Er smertepsykologisk behandling ikke relevant for personen, fortsættes den øvrige behandlingsplan fra de andre behandlere i teamet.

Hvornår giver det mening at tale med en hovedpinepsykolog?

  • Når livet med hovedpine er en udfordring, også efter en hjernerystelse, hvor det kan være svært at tilpasse sig det nye liv med vedvarende smerter.
  • Når personen mangler forståelse for konsekvenserne af hovedpinen og muligheder for hjælp.
  • Når der er et negativt mønster, hvor personen presser sig selv for hårdt, hvilket forværrer hovedpinerne.
  • Når der er bekymringer for fremtiden eller frygt for svære hovedpineanfald.
  • Når personen eller pårørende mistænker, at der kan være andre psykologiske problemstillinger, der påvirker hovedpinen.
  • Når personen ikke ønsker medicinsk behandling, men vil fokusere på sin egen håndtering af hovedpinen.

Hvad er medicinoverforbrugshovedpine?

Medicinoverforbrugshovedpine kan opstå, hvis man tager for mange smertestillende piller igennem en periode på mindst 3 måneder. Der kan være mange årsager til, at man udvikler et overforbrug af smertestillende medicin, f.eks. at ens hovedpine er blevet værre i en presset periode, og man derfor kommer til at skrue op for sit medicinforbrug.

Om migræne

Årsagen til migræne er ikke fastslået med sikkerhed. Migræne kan provokeres af mange forskellige faktorer, og betydningen af de enkelte faktorer varierer meget fra person til person. De hyppigste årsager er alkohol, stress og hormonelle svingninger. Under et migrænefald sker der en kemisk forstyrrelse i visse områder af hjernen. Det fører til en udvidelse af blodkar i hjernen og frigivelse af smertefremkaldende stoffer omkring blodkarrene. Det er denne udvidelse og frigivelsen af de smertefremkaldende stoffer, der fremkalder migrænehovedpinen. Migræne er en hyppig lidelse. Ca. 500.000 danskere er ramt af migræne.

Patientinformationer

Herunder finder du information om behandlingsmuligheder for spændingshovedpine

Hvad er trigeminusneuralgi?

Trigeminusneuralgi (TN) er betegnelsen for jagende smerter i en eller flere af de tre grene fra ansigtets følenerve (nervus trigeminus).

Hvordan viser smerterne sig?

Smerterne er meget voldsomme og sidder i enten venstre eller højre side og de varer typisk i få sekunder. Der kan forekomme talrige anfald på en dag. Imellem anfaldene kan der være en murrende baggrundssmerte. Trigeminusneuralgi er betegnelsen for jagende smerter i en eller flere af de tre grene fra ansigtets følenerve.

APPFWU01V