Skip til primært indhold

Sengeafsnit

Læs mere om sengeafsnittet på Børn og unge afdelingen herunder

Sengeafsnittet råder over 18 sengepladser til børn og unge med mange forskellige børnemedicinske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme, herunder mavetarmkirurgi, ortopædkirurgi og øre-næse-hals børn. I Børn og Unge Akutmodtagelsen modtages alle børn og unge og visiteres herfra videre til indlæggelse i sengeafsnittet eller direkte udskrivelse, eventuelt med opfølgning i Børn og Unge Ambulatoriet.

Vi modtager børn i alderen 0 til og med 18 år. Hvis barnet er yngre end 1 måned bliver I dog oftest bedt om at henvende jer i afdelingen Nyfødte og Familier. 

Adspredelse og underholdning

I Børn og Unge Sengeafsnittet er der gode fællesarealer hvor børn og voksne kan opholde sig i forbindelse med modtagelse af det akutte barn eller for barnet som er indlagt i sengeafsnittet. Her er der mulighed for at sidde ved afsnittets ipads som findes i det store fællesareal, benytte afdelingens nye interaktive active floor gulv eller cykle rundt på afdelingens cykler mm.

Derudover har vi et legerum hvor der er mulighed for at lege med diverse legesager, tegne, spille wii, bordfodbold mm.

Vi har også en skolestue, hvor større børn og unge kan komme i skole hos vores sygehuslærer. Ved skolestuen hænger der et skema, hvor I kan se, hvornår skolelæreren er til stede.

Udenfor skoletiden fungerer skolestuen også som opholdsrum for de større børn/teenagere. Her kan de hygge sig med musik, TV, computerspil eller brætspil. Her er en computer hvor børnene kan bruge internettet.

Har man brug for at komme ud i den friske luft er der i gården ved Café Finsen en legeplads som er tilgængelig for alle. 

APPFWU01V