Skip til primært indhold

Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder (LAKK)

Læs mere herunder

I Laboratoriet for Kliniske og Kommunikative Færdigheder (LAKK) har vi siden 1999 opbygget erfaring og ekspertise i at tilrettelægge kurser og undervisning i patientsimulation og færdighedstræning.

Undervisningen i LAKK er målrettet sundhedspersonale. Det gælder både præ- og postgraduater, herunder læger, sygeplejersker, jordemødre og andre professioner med tilknytning til sygehuset. Vi råder over flere forskellige fantomer målrettet klinisk færdighedstræning. Ligesom vi råder over fire simulationsrum med tilhørende operatørrum til gennemførelse af fuld-skala patientsimulation. Her er der mulighed for at træne kommunikation og teamsamarbejde i forskellige kliniske situationer.

Vi er tre ansatte med fast tilknytning til LAKK. Herudover anvender vi en stor mængde eksterne undervisere fortrinsvis fra de kliniske afdelinger på Esbjerg og Grindsted Sygehus.

I LAKK tilbyder vi bl.a. træning i intramuskulær og subcutan injektionsteknik, stomipleje, anlæggelse af kateter, mundpleje, personlig hygiejne, lumbalpunktur, anlæggelse af PVK både med og uden UL, a-punktur, sondeanlæggelse, laparoskopisk træning, bronchoskopi, gastroskopi og endoskopi.

I LAKK tilbyder vi simulationstræning i bl.a. behandling af hjertestop, anæstesi- og intensivbehandling, anafylaksi, sepsis, sectio og vaginal fødsel. Simulationerne kan bl.a. indeholde EKG, invasivt arterielt blodtryk, invasivt CVP, saturation, temperatur og cardiac output.

I simulationstræningen er der mulighed videooptagelse til anvendelse ved observation eller den efterfølgende debriefing. Alle simulationer skal bearbejdes med en debriefing, hvor oplevelser, tanker, teoretiske overvejelser, planlægning, kommunikation og samarbejde med patient og kolleger, information, og procedurer bliver belyst med udgangspunkt i et læringsperspektiv og muligheder for udvikling.

I LAKK afvikler vi en lang række forskellige kurser. En del af kurserne har et fast indhold.

Desuden sammensætter vi kurser ud fra forskellige ansøgeres behov og ønsker.
Kurserne sammensættes af forskellige moduler og differentieres efter kursisternes uddannelse og erfaring. Af forskellige moduler kan nævnes:

 • Basal genoplivning med brug af hjertestarter
 • Avanceret genoplivning
 • Basal og avanceret neonatal genoplivning
 • Principper for ABCDE vurdering af patienter
 • Lægeledsaget transport
 • Vanskelig luftvejshåndtering
 • CRM (Crisis Resource Management) - Kommunikation, samarbejde og ledelse i akutte situationer
 • Traume
 • Shock
 • Væske- og elektrolytterapi
 • Præoperativ risikovurdering af den kirurgiske patient
 • Behandlingsstrategier for den respirationsinsufficiente patient
 • Fødselssimulationer

Adresse

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon

7918 2673

Åbningstider

Hverdage 07.30 - 14.00

APPFWU01V