Skip til primært indhold

Uddannelse

Læs mere herunder

Uddannelse, uddannelse og uddannelse er det, der skal til, hvis vores Fælles Akutmodtagelse (FAM) skal forblive en succes. I FAM vil vi sætte læring og udvikling på dagsordenen – læring skal kunne finde sted hele tiden og overalt i FAM.

Fagligheden hos samtlige personalegrupper er helt centralt for at bevare og udvikle en høj kvalitet. Derfor satser vi på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle faggrupper. Alt FAM-personale skal gennemgå målrettet uddannelse, som kvalificerer til arbejdet i FAM.

I FAM værdsætter vi den enkeltes indsats, vi inspirerer hinanden og arbejder henimod at skabe en fælles ånd  - tænke ud af søjlerne. 

Læringsmiljøet i FAM handler om inddragelse, inklusion og anerkendende læringsmiljø prioriteres højt

  • Professionalisme
  • Anerkendelse 
  • Rummelighed
APPFWU02V