Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Specialistrådgivning

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning forud for eller som erstatning for henvisning, kan du komme i kontakt med os på to måder. Du kan sende en elektronisk korrespondance til Nyre Ambulatorium,  eller du kan kontakte en Nefrologisk speciallæge på telefon 7918 5858.

SKS kode

Nyre Ambulatorium: 550105N
Dialysen: 550105D

Lokationsnummer

Nyre Ambulatorium: 5790000215010
Dialysen: 5790000214945

Visitationsretningslinjer – Medicinske nyresygdomme

Patienter, hvor der kan være mistanke om akut nyresvigt eller akut nefrotisk syndrom, bør konfereres med nefrolog. Patienter med kronisk nyresygdom anbefales almindeligvis henvist ved følgende tilstande:

  1. Vedvarende eGFR <30 ml/min/1,73 m2 i mere end 3 mdr. Afløbshindring skal dog udelukkes inden. Der anbefales UL af urinveje på patienter < 50 år og NCCT af abdomen på patienter > 50 år. Endvidere skal andre årsager afklares inden fx prærenal årsag, medikamentel betinget forværring af nyrefunktionen (ACEi, AT2-antagonist, spironolakton, NSAID mv.). Kreatinin/eGFR måles hver 4 uge over en 3 måneders periode OG ovennævnte tiltag udføres, ved vedvarende eGFR < 30 ml/min/1,73m2 efter 3 mdr. kan patienten henvises.
    1. Se i øvrigt Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside, hvor det på værktøjslinjen under CKD er muligt, i den øverste del af web-applikationen, at indtaste U-albumin/kreatinin ratio og eGFR for at se forslag/anbefalinger til udredning, behandling, kontrol og evt. henvisning vedrørende kronisk nyresygdom. I den nederste del er der mulighed for at læse mere generelt om vurderingen af kronisk nyresygdom.
  2. Arvelig disposition for svær nyresygdom (stadie 5)
  3. Hastigt progredierende eGFR-fald (> 5 ml/min/1,73 m2 pr. år). Før der henvises skal prærenal, postrenal eller medikamentel årsag være afkræftet jf. pkt. 1.
  4. Betydelig albuminuri (U-Albumin/Kreatinin ratio > 700 mg/g). Min 2 målinger, hvor bakteriuri afkræftes. Obs at kvinder foretager urinprøven i god afstand af menustrationen. Patienter med diabetes mellitus og proteinuri henvises i stedet til endokrinologisk ambulatorium.
  5. Persisterende hæmaturi og proteinuri, hvor årsagen ikke er identificeret eller optimalt behandlet
  6. Kronisk nyresygdom og ikke- kontrolleret, svær hypertension.

Visitationsretningslinjer – Hypertension

Patienter modtages til ambulant udredning/behandling, hvor der mistænkes sekundær hypertension eller behandlingsresistent hypertension, ved sidstnævnte skal patienten være i behandling med  ACEi/AT2-antagonist, calcium-antagonist OG thiazid i maksimal dosering. Endvidere skal årsager til behandlingsresistent hypertension jf. DAHS vedledning være gennemgået.

APPFWU01V