Skip til primært indhold

Læge fra Sydvestjysk Sygehus vinder Dansk Ortopædisk Selskabs Best PhD 2021

Lars Lykke Hermansen, reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, vandt prisen Best PhD 2021 ved Dansk Ortopædisk Selskabs Kongressen 2021.

 Lars Lykke Hermansen, reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus.

En ny kunstig hofte er lykken for de fleste mennesker, som har kæmpet med smerter, begrænsninger i de daglige aktiviteter og nedsat livskvalitet på grund af slidgigt i hoften eller følger fra tidligere hofteskader. Den primære hofteprotese vil overleve 15 år hos over 90% af patienterne, og ofte længere i de fleste tilfælde. Dog forekommer der stadig alvorlige komplikationer. Hofteskred og luksation er nogle af de hyppigst forekommende komplikationer i de første år efter operationen.

I den internationale litteratur var det rapporteret, at mellem 0,2% til 10% af patienterne risikerede en luksation i løbet af de første år – og endnu flere efter revisionskirurgi. Den store variation i de rapporterede tilfælde af luksation skyldes delvist store forskelle i studie design, indikation for kirurgi, kirurgisk adgang og længden af opfølgningsperiode. Komplikationen er meget smertefuld og kræver indlæggelse.

De fleste luksationer kan behandles ved at trække protesen på plads i fuld bedøvelse. Op mod 50% vil dog opleve gentagende tilfælde af luksationer, og mange af disse patienter har brug for ny operation- såkaldt revision - for at gendanne stabiliteten i hofteleddet.

Nye forskningsresultater

Før Lars Lykke Hermansens ph.d. projekt fandtes der ikke et tilstrækkeligt overblik over antallet af luksationer i Danmark - og endnu vigtigere fandtes der ikke viden omkring indvirkningen af luksationer på både patienternes livskvalitet og hoftefunktion efter denne komplikation.

I løbet af projektet er det via samarbejde med alle landets ortopædkirurgiske afdelinger og et større studenterhold lykkedes at fastslå den sande luksationsrisiko til 3,5% indenfor de første 2 år efter isættelsen af et kunstigt hofteled grundet slidgigt. Dette blev fundet via en landsdækkende gennemgang af over 6.000 journaler. Samtidig blev flere risikofaktorer for luksation bekræftet.

Baseret på resultatet af journalgennemgangen kunne det også fastslås, at kun 2/3 af patienterne var blevet kodet korrekt i Landspatientregistret. Af samme grund er der nu blevet udviklet en algoritme, der fremadrettet kan identificere luksationer i Landspatientregistret på kode-niveau med høj sensitivitet.
Ph.d. projektet har også vist, at patienterne vedvarende er påvirket på både livskvalitet og hoftefunktion af selv få luksationer i mange år efter komplikationen, hvilket ikke er dokumenteret tidligere internationalt.

Resultaterne gør, at det nu er muligt at tage skridtet videre med henblik på fremtidig forebyggelse. Projektet lægger op til, at luksationer skal monitoreres på regions- og hospitalsniveau via inkorporering af en ny kvalitetsindikator i det Danske Hoftealloplastik Register, således at vi kan lære af de bedste steder og sætte fokus på de mere udfordrede til gavn for fremtidige hoftepatienter.

Fakta

  • Ph.d.-afhandlingen er baseret på 5 studier, som alle blev publiceret i internationale tidsskrifter undervejs, med en samlet impact factor > 18.
  • Lars Lykke Hermansen har fået bevilget midler fra Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje til et 3-årigt post.doc forløb pr. 1. marts 2022.
APPFWU02V