Skip til primært indhold

Regionernes Medicin- og Behandlingspulje 2022 åbner snart

Regionernes Medicin- og Behandlingspulje støtter igen i år uafhængig forskning. Puljen er med til at sikre patienterne den bedst mulige medicin med færrest mulige bivirkninger. Samtidig kan samfundet spare unødige udgifter til netop medicin og behandling.

Formålet med puljen er at støtte den uafhængige forskning og dermed opnå en mere målrettet behandling ved at sætte fokus på de mest effektive lægemidler eller de mest hensigtsmæssige doser og behandlingsvarigheder.

Ansøgningsprocedure

Proceduren er, at ansøgere indsender en kortfattet tilkendegivelse om projektets formål, idé og relevans, metode, budget og angivelse af hvilke regioner, der deltager mv. Tilkendegivelsen kan sendes fra den 15. februar 2022.

Herefter vurderer en arbejdsgruppe, der består af en overlæge fra hver af de fem regioner, om projektet ligger inden for puljens rammer. Herefter kan ansøgere med kvalificerede projekter indsende endelig ansøgning.
Det er et krav, at projekterne er fællesregionale.

Læs mere

APPFWU02V