Skip til primært indhold

Ph.d.-studerende: Vi skal opdage sepsis hurtigere

I et nyt ph.d.-projekt vil ph.d.-studerende Samir Badran undersøge, om det er muligt at påvise sepsis hurtigere og mere præcist, end det er tilfældet i dag. Det vil gøre det muligt at målrette behandlingen tidligere i forløbet og derved forbedre prognosen.

Ph.d.-studerende Samir Badran

Sepsis, der i folkemunde er bedre kendt som blodforgiftning, er en alvorlig tilstand. Infektionen er ofte kommet over i blodet, hvorfra den kan sprede sig til kroppens indre organer og medføre organsvigt. Ligesom patienter med sepsis kan udvikle shock, der er en livstruende tilstand. Hvert år rammes omkring 56.000 mennesker af sepsis i Danmark.

En tidlig diagnose og hurtig behandling er afgørende for patienternes overlevelse. Dette er netop omdrejningspunktet i et nyt forskningsprojekt, hvor ph.d.-studerende Samir Badran vil undersøge en ny metode til hurtigere at påvise mikroorganismer i blod fra patienter med sepsis.

'I forskningsprojektet vil vi udvikle en ny molekylærdiagnostisk metode, som hurtigere kan påvise mikroorganismer i blod fra patienter med sepsis ved analyse af bakterielt DNA og derved reducere den nuværende påvisningstid på op mod 72 timer til 7 timer', fortæller Samir Badran.

Målrettet behandling

Udover en hurtigere påvisning af sepsis forventer Samir Badran også, at den nye metode vil være mere følsom end bloddyrkningsteknikken, der i dag anvendes som en standardmetode.

'En hurtigere og præcis påvisning vil gøre det muligt at behandle patienterne med et smalspektret antibiotika på et tidligere tidspunkt', siger Samir Badran.

Han tilføjer, at det vil bidrage til at reducere tiden med bredspektret behandling, der øger risikoen for udviklingen af antibiotikaresistens, hvor bakterier bliver modstandsdygtige over for lægemidlet.

Ph.d.-projektet hører under forskningsgruppen i Klinisk Mikrobiologi ved Klinisk Diagnostisk Afdeling og sker i et samarbejde med Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt.

APPFWU02V