Skip til primært indhold

Klinisk Patologisk Anatomi

På afdelingen for Klinisk Patologisk anatomi og cytologi udføres diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer, væv og celler i forbindelse med screening, udredning, behandling, behandlingskontrol.

Opgaverne omfatter akut og ikke-akut diagnostik og rådgivning til andre specialer. Afdelingens kerneopgaver er diagnostik af kræftsygdomme, ikke-kræftsygdomme og screeningsundersøgelser herunder screening for livmoderhalskræft, tyktarmskræft og brystkræft.

På afdelingen for Klinisk Patologisk anatomi og cytologi arbejder vi tæt sammen med de rekvirerende kliniske afdelinger og deltager i relevante konferencer med de mange specialer (multidisciplinære teams).

Klinisk Patologisk anatomi og cytologi modtager prøver fra regionale hospitaler, praktiserende læger, speciallæger og tandlæger.

Prøvematerialet omfatter:

  • mindre biopsier (simple vævsprøver)
  • større biopsier og operationspræparater (f.eks. organer)
  • nåleaspirater (celleprøver)
  • andre celleprøver (bl.a. i forbindelse med den landsdækkende screening for livmoderhalskræft).

Udvikling i diagnostiske muligheder

I de seneste år er der i patologien sket en omfattende udvikling i nye diagnostiske muligheder. Især er anvendelse af molekylære undersøgelser, herunder immunhistokemiske og cytokemiske metoder, i dag en selvfølgelighed for at kunne sikre patienter en optimal diagnose og behandling. Molekylære undersøgelser er derfor en integreret del af patologien.

Specialisering

De fleste patologiske afdelinger har i stigende grad etableret en specialisering af det lægelige arbejde i samarbejde med de kliniske afdelinger. Denne specialisering gælder i varierende grad i hele arbejdsprocessen. Præparater, der er vanskelige at tolke, sendes til patologer med særlig viden inden for et område. Vi indgår derfor i et tæt samarbejde med de øvrige patologiske afdelinger både regionalt og nationalt.

APPFWU02V