Skip til primært indhold

Hjerte Ambulatorium

Læs mere herunder

Hjertemedicinsk Ambulatorium foretager undersøgelser af nyhenviste patienter med henblik på at fastsætte en diagnose, samt kontrol af patienter i eksisterende forløb i ambulatoriet. Patienter henvises fra egen læge, speciallæge eller andre sygehusafdelinger. Alle henvisninger visiteres af en overlæge.

Derudover undersøger og behandler vi akutte patienter, der kommer i ambulatoriet via Fælles Akut Modtagelse eller Hjertesygdomme sengeafsnit. 

Hos os fortsætter du dit forløb efter en indlæggelse på grund af en blodprop eller en hjerneblødning. Vi følger dig og regulerer din behandling undervejs.

Hjerte Ambulatorium

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
E2 (Følg Hovedstrøg til E. Tag trappe eller elevator til E2)

Hvis du bliver forhindret i at møde i ambulatoriet til en aftalt tid, er det vigtigt, at du melder afbud hurtigst muligt. Afbud kan ske til et af nedenstående telefonnumre. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med din undersøgelse eller behandling i ambulatoriet, er du meget velkommen til at ringe.

Hovednummer Hjerte Ambulatorium

  • Telefonnummer: 7918 2695 
    • Sekretær (telefontid 8.00-10.00 og 12.00-14.00) - Tast 1

    • Forløbssygeplejerske (telefontid 9.00-14.00) - Tast 2

    • Akutte henvendelser og afbud på dagen  - Tast 3

Åbningstider

Hverdage mandag-torsdag kl. 08.00-15.30, fredag kl. 08.00-15.00.

Indkaldelse

Du vil altid modtage en skriftlig indkaldelse inden dit besøg i Ambulatorium for Hjertesygdomme. I indkaldelsesbrevet kan der stå nogle forberedelser, du skal gøre, inden du kommer i ambulatoriet, for eksempel holde pause med noget medicin. Det er vigtigt, at du følger vejledningen, så de planlagte undersøgelser kan gennemføres.

Befordring

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Der er dog nogle undtagelser, hvor du kan få dine udgifter til transport refunderet. Dette kan du læse mere om her. Sekretæren i receptionen hjælper gerne med at udfylde et ansøgningsskema, hvis du er berettiget til befordringsgodtgørelse.

Modtagelse

Når du møder i ambulatoriet, skal du henvende dig ved skranken. Her tager en sekretær i mod dig og registrerer, at du er ankommet. Herefter bliver du bedt om at tage plads i ventearealet. Som patient skal du medbringe:

  • En liste over den medicin du tager
  • Evt. en pårørende eller anden ledsager

Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at skrive dem ned på et stykke papir og tage dem med ind til undersøgelsen.

Du vil blive kaldt ind, når det er din tur. Vi har mange forskellige samtaler og undersøgelser. Du kan derfor opleve, at nogle patienter bliver kaldt ind før dig, selvom du har ventet i længere tid. Da vi også modtager akutte patienter, kan der i nogle tilfælde opstå ventetid for de patienter, der har en aftalt tid til undersøgelse eller behandling.

Information

Egen læge informeres løbende om dit forløb, hvis du har spørgsmål imellem dine besøg, kan du derfor også spørge din egen læge til råds.
Du er også altid velkommen til at ringe til Ambulatorium for Hjertesygdomme. Hvis vi ikke kan besvare dit spørgsmål i telefonen, vil en sygeplejerske ringe dig op efterfølgende.

APPFWU01V