Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Som praktiserende læge finder du her kontaktoplysninger, samt henvisningskriterier til afsnittet.

SKS-kode: 550102s
Lokationsnummer: 5790000215751
Telefonnummer: 79182668

Der henvises til sundhed.dk for information om Palliativ rådgivningsvagt i Region Syddanmark.

Konsultation

Enheden kan konsulteres vedrørende specifikke eller generelle problemstillinger inden for det palliative område.

Netværket er oprettet i juni 2010 på initiativ af palliationssygeplejerskerne i de palliative enheder.
Det er dannet for at bidrage til at videreudvikle høj faglig kvalitet i palliation samt styrke det tværsektorielle samarbejde.

Hvem henvender netværket sig til?

Netværket er for sygeplejersker, der har en nøglefunktion indenfor palliation i deres ansættelse. Forudsætningerne for at være med i netværket er, at sygeplejersken

  • har gennemgået et basiskursus i palliation
  • fungerer som nøgleperson i den palliative indsats i et klart defineret område / afsnit

Sygeplejersken forpligter sig til at deltage i to lokale netværksmøder årligt, samt at deltage i en årlig temadag arrangeret af Enhederne for Lindrende Behandling i Region Syddanmark.
Man indmeldes ved at kontakte én af Enhederne for Lindrende Behandling.

APPFWU01V