Skip til primært indhold

Karola Jørgensens Forskningsfond er i opslag

Karola Jørgensens Forskningsfond til fremme og udvikling af lægevidenskabelig forskning ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, er nu i opslag.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til lægevidenskabelig forskning ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, herunder til anskaffelse af særligt forskningsapparatur samt specielle videreuddannelsesmæssige aspekter inden for forskning i og behandling af sygdomme, alt efter fondsbestyrelsens nærmere skøn og under forudsætning af, at der ikke er tilstrækkelige offentlige midler til disposition for pågældende anskaffelser og tiltag.

Uddeling af det i disponible beløb - 300.000 kr. - sker i én eller flere portioner, efter bestyrelsens skøn, og efter indstilling fra IRS Strategiråd ved SVS. Uddelingen foregår én gang årligt på Karola Jørgensens fødselsdag den 1. februar.

Der er et formelt elektronisk ansøgningsskema, som kan rekvireres hos lægesekretær Jeanne Storm, 7918 3447 eller på mail jeanne.elin.storm@rsyd.dk (eller downloades her).

Ansøgningsskemaet skal sendes i 10 eksemplarer senest den 12. december 2021 til:

Fondsbestyrelsen for Karola Jørgensens Forskningsfond
Att.: Lægesekretær Jeanne Storm
Klinisk Diagnostisk Afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

APPFWU01V