Skip til primært indhold

Opvågningsafsnit

Opvågningsafsnittet i Grindsted har åbent 8.30 – 17.00 og der er plads til 8 patienter.

Afsnittet er beliggende i umiddelbar nærhed af operationsgangen.

Dit ophold i opvågningsafsnittet er gennemsnitlig på 1 time. Hvis du har fået rygmarvsbedøvelse skal du blive, til du kan begynde at bevæge benene.

Opvågningsforløbet inkluderer overvågning af kredsløb, vejrtrækning og blødning fra operationsstedet samt behandling af smerter og kvalme.

Vores patienter reagerer meget forskelligt i opvågningsfasen. Derfor forsøger vi at skabe en rolig atmosfære, hvor det er muligt at ”finde sig selv” efter operationen. Patienterne skal have mulighed for at sove eller døse hen, hvis de ønsker det.

Vi har brug for – af diskretionshensyn - at kunne kommunikere med patienterne uden at andre kan følge med i samtalen. Derfor er der ikke fri adgang for besøgende, men der kan i særlige tilfælde dispenseres herfor:

  • Børn under 15 år må have én forælder med.
  • Psykisk udviklingshæmmede samt demente må ledsages af en pårørende eller støtteperson.

Vi gør opmærksom på, det ikke er tilladt at anvende mobiltelefon eller lign. og henstiller til, at al samtale foregår dæmpet, samt at man opholder sig hos sin pårørende og ikke går rundt i afdelingen. Vi kan afspille dæmpet musik, der er så sagte, at den ikke generer.

Vi tilbyder drikkevarer i form af vand, saft, kaffe og the. Vi har også mulighed for at tilbyde en ostemad/sandwich samt lidt frugt.

APPFWU01V