Skip til primært indhold

Akut hjælp

Har du behov for Akut hjælp i Vestjylland?

Ring 1-1-2 ved tilfælde af alvorlig ulykke eller livstruende sygdom.

 

Har du brug for mere information, kan du folde nedenstående emner ud for at finde flere informationer herom. 

Med regionernes gratis akuthjælp-app kan du hurtigt få overblik over dine muligheder for akuthjælp. App’en dækker akuthjælp i hele landet. App’en giver et overblik over eksempelvis åbningstider for skadestuer og akutmodtagelser, lægevagter, apoteker, tandlæge- og tandskadevagter, kiropraktorvagter og psykiatriske akuttilbud.  

Hent app’en - sådan gør du

Du kan downloade app’en via App Store eller Google Play:

På Esbjerg og Grindsted Sygehus brænder vi for, at I som familie får de bedste betingelser for at gennemleve graviditet, fødsel og barselsperiode med tryghed og sikkerhed, så I kommer styrkede igennem denne naturlige livsproces. Vi er flere afdelinger med forskellige personalegrupper, der samarbejder for at sikre jer et sammenhængende forløb tilrettelagt efter jeres behov fra graviditeten er en realitet, til I befinder jer derhjemme med jeres spæde barn.

På vores fælles hjemmeside kan I finde oplysninger om graviditet, fødsel og barsel og om de enkelte afdelingers tilbud. Vi opfordrer fortsat til, at man minimerer sine besøg på sygehusene, og overvejer, om et videoopkald eller en telefonsamtale kan erstatte besøget. Hvis du har symptomer på coronavirus eller har været i kontakt med en smittet, må du IKKE gå ind på sygehuset. Kontakt i stedet egen læge.

Er du i løbet af din graviditet testet positiv for Covid, så kontakt Graviditetsambulatoriet på 79182744.

Læs mere om Graviditet, fødsel og barsel her.

Lægevagten træder til, når du bliver syg uden for din egen læges åbningstid, og du ikke kan vente med behandling, til din egen læge igen har åbent. Du skal kontakte din egen læge, hvis du skal have fornyet en recept.

Lægevagtens åbningstid og telefonnumre

Du kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16.00-08.00 samt i weekenden og på helligdage.

  • Lægevagten i Region Syddanmark, telefon: 7011 0707

Brug lægevagten med omtanke. Lægevagten vil gerne hjælpe, når du er blevet pludseligt syg, din sygdom er forværret, eller du er kommet til skade. Overvej, om du kan vente til egen læge har tid, inden du kontakter lægevagten.

Ring i forvejen

Du kan ikke møde op hos lægevagten uden at have en aftale i forvejen. Når du ringer, vil det være en læge, du kommer til at tale med. Ud fra din beskrivelse af sygdommen og symptomerne vil lægen vurdere, om du skal undersøges af lægevagten, vente til din egen læge åbner igen, eller om en telefonkonsultation er nok. Lægen kan også vurdere, at konsultationen skal foregå hjemme hos dig.

Når du ringer

Hav dit cpr-nummer eller cpr-nummeret på den, der er syg, klar, når du ringer til lægevagten. Du vil blive bedt om at indtaste cpr-nummeret i ventetiden. På den måde er navn og adresse allerede fundet frem, når du kommer til at tale med lægen. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at alle telefonsamtaler i lægevagten bliver optaget og gemt.

Hvornår kommer du til?

Region Syddanmark har opstillet nogle servicemål for lægevagten. Servicemålene er en rettesnor for, hvor hurtigt du kan forvente at få hjælp fra lægevagten. Ventetiden i telefonen skal normalvis være under 5 minutter Afstanden til nærmeste konsultationssted skal være under 30 km. I visse områder og om natten kan afstanden dog være lidt større. Konsultationen eller sygebesøget skal normalvis ske inden for 3 timer efter, du har været i kontakt med lægevagten.

Receptfornyelser sker hos egen læge

Skal du have fornyet en recept på fast medicin, skal du kontakte egen læge. Har du brug for en recept på medicin mod en sygdom, du har haft et stykke tid, skal du også ringe til egen læge.

Om Skadestuen

Hvis du kommer til skade og har brug for behandling, skal du  ringe til regionens Læge- og Skadevagt på nummeret 70110707, inden du møder op på Skadestuen eller Skadeklinikken. Det er vigtigt at understrege, at den tid du får er en vejledende tid. Behandlingsrækkefølgen prioriteres altid efter hvort stort behov der er for hurtig hjælp. Telefonen er bemandet med erfarne og specialuddannede sygeplejersker og læger, som hjælper dig med råd og vejledning – døgnet rundt. Du kan også kontakte egen læge på hverdage mellem kl. 8 og 16 for at få behandlet skader.

Skadestuen behandler personer, der er kommet alvorligt og akut til skade. Det kan være skader lige fra sår, forvridninger, knoglebrud, til svært tilskadekomne. Desuden behandler vi forskellige medicinske lidelser som eksempelvis vejrtrækningsbesvær, kramper, forgiftninger, hjerteproblemer. Skadestuen har desuden beredskabsfunktion i tilfælde af store ulykker eller katastrofer.

Du kan også altid ringe til Skadestuen på telefonnr. 70110707 eller på sikker e-mail via borger.dk.

Se mere om at sende sikker digital post til sygehuset her.

Kontakt

Skadestuen Esbjerg
Finsensgade 35
6700 Esbjerg
Indgang til Skadestuen via hovedindgangen

Telefon

70 11 07 07

Modtagelse

Ved ankomst til Skadestuen skal du henvende dig ved lægesekretæren. Her vil du blive skrevet op og efterfølgende bedt om at, tage plads i venteværelset,  indtil du bliver kaldt ind til undersøgelse og behandling. Behandlingsrækkefølgen prioriteres, efter hvor stort behov, der er for hurtigt hjælp. Skadestuen behandler altså ikke nødvendigvis patienterne i den rækkefølge, de er ankommet eller har tid.

Ventetid

I Region Syddanmark registreres løbende opdateret ventetider på skadestuer/skadekliniker. Det er et øjebliksbillede, der kan ændre sig i tilfælde af større ulykker. Vi prioriterer løbende behandlingsrækkefølgen efter skadens karakter, så patienter med størst behov bliver behandlet først. Derfor kan ventetiden være af forskellig længde. I venteværelset er der gratis kaffe, te og vand under ventetiden. Der er også en automat, hvor du kan købe sodavand, slik og chokolade i forhallen. Desuden er der fjernsynog læsestof, samt et afskærmet børneområde.

Al rygning skal foregå udenfor.

Parkeringsforhold

Der parkeres på P-pladsen ved sygehuset, hvis varigheden af behandlingen overstiger 3 timer skal parkeringen registreres på I-Pad i forhallen. 

Hvis du kommer til skade og har brug for behandling, skal du ringe til regionens Læge- og Skadevagt på nummeret 70110707, inden du møder op på Skadestuen eller Skadeklinikken. Personalet på Skadeklinikken er erfarne og særligt uddannede behandlersygeplejersker. Sygeplejerskerne kan i dagtiden få råd og vejledning af de tilstedeværende læger. Udenfor dagstid kan behandlersygeplejersken konferere med lægerne på Esbjerg og Grindsted Sygehus, Esbjerg. Lægerne i Esbjerg kan se røntgenbilleder, som er taget på skadeklinikken. Skadeklinikkens sygeplejersker kan behandle typiske skader fra hverdagens sport og leg samt mindre arbejdsskader. Det kan eksempelvis være:

  • henvisning til røntgen
  • forstuvninger eller ukomplicerede brud på arme eller ben
  • behandling og syning af mindre sår
  • skylning og behandling af mindre brandsår og ætsninger
  • behandling af svejseøjne og øjenskylning i forbindelse med uheld med kemikalier
    fjernelse af ”noget” i øjet.

Er der tale om en alvorlig ulykke, skal du altid ringe 112.

Adresse

Engparken 1,
7200 Grindsted
Indgang 2

Send sikker e-mail til Ortopædkirurgisk Afdeling via borger.dk.

Se mere om at sende sikker digital post til sygehuset her.

Akut brug for tandlægehjælp

Tandlægevagten træder til, hvis du får akut brug for en tandlæge uden for din egen tandlæges åbningstid. Hvis du får brug for akut tandlægehjælp uden for din egen tandlæges åbningstid, kan du kontakte tandlægevagten på telefon 9944 0809.

Læs mere her (RegionSyddanmark.dk) 

APPFWU02V