Skip til primært indhold

Ny klinisk lektor i klinisk mikrobiologi

Overlæge Zhijun Song er ny klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet sideløbende med sin overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Zhijun Song

Zhijun Song er ny klinisk lektor i klinisk mikrobiologi ved Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus. Han varetager lektoratet sideløbende med sin stilling som overlæge ved Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus.

I kraft af lektoratet skal han blandt andet styrke forskningen i forbedret diagnostik og behandling af infektioner, antibiotikaresistens samt sygehuserhvervede infektioner.

Multiresistente bakterier – et fokusområde

Zhijun Song har gennem hans forskningskarriere fokuseret på bakteriel biofilmdannelse, herunder især multiresistente mikroorganismer, og interaktioner mellem biofilm og forskellige antibiotika, immunforsvar samt naturmedicin som fx Ginseng.

Et af hans aktuelle forskningsprojekter omhandler ligeledes multiresistente bakterier. Her vil han i samarbejde med Urologisk Afdeling ved Sydvestjysk Sygehus og et kinesisk hospital sammenligne forskellige behandlinger til patienter med urinkateter, som har tilbagevendende urinvejsinfektioner forårsaget af multiresistente bakterier. Håbet er, at forskningen på sigt kan være med til at forbedre behandlingen i form af et mindre antibiotikaforbrug og kortere indlæggelse.

I spidsen for klinisk mikrobiologisk forskning

Udover at være blevet ny klinisk lektor kommer Zhijun Song til at stå i spidsen for forskningsgruppen i Klinisk Mikrobiologi ved Sydvestjysk Sygehus.

Han overtager rollen som forskningsleder fra klinisk professor og overlæge John Coia, der går på pension ved udgangen af juni. John Coia fortsætter dog som professor emeritus, og vil derfor i et nært samarbejde med den nye forskningsleder fortsat bidrage til forskningen.

’Det bliver en god støtte, at John fortsat kommer til bidrage til forskningsgruppen og dens udvikling. Jeg ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet og til kontinuerligt at udvide samarbejdet med de øvrige kliniske afdelinger.’ siger Zhijun Song.

 

Læs mere

  • I 1981 uddannet læge ved Guangxi Medical University, Nanning, Kina.
  • I 2000 fik han sin ph.d. ved Københavns Universitet med titlen ”Therapeutical effects of ginseng on chronic Pseudomonas aeruginosa lung infection in animal models”
  • Fra 2000 til 2002 post.doc. på Department of Biological Sciences, College of Arts and Sciences, Florida International University (FIU), Miami, Florida, USA & KMA, Rigshospitalet
  • Fra 2002 til 2005 var han klinisk assistent på KMA, Rigshospitalet.
  • Fra 2010 til 2014 Hoveduddannelse i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet, Staten Serum Institut, Slagelse Sygehus.
  • Fra 2014 til 2015 Afdelingslæge på KMA, Rigshospitalet.
  • Har de sidste 5 år været ansat som overlæge i klinisk mikrobiologi ved Klinisk Mikrobiologisk Afsnit, Klinisk Diagnostik Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
APPFWU01V