Skip til primært indhold

Veneklinikken

Læs mere herunder

Veneklinikken består af et ambulatorium og et behandlingsafsnit, hvor patienter med symptomer på åreknuder forundersøges og behandles. Vi modtager patienter fra hele region Syddanmark og andre regioner. Vi undersøger ca. 3500 ambulante patienter årligt.

Ambulatorium

I ambulatoriet bliver du ved en forundersøgelse set af:

 • speciallæge i karkirurgi
 • specialuddannet sygeplejerske

Ved forundersøgelsen bliver der lavet ultralydsskanning af benet/benene

Forundersøgelse

Til forundersøgelsen bliver det ud fra ultralydsskanningen vurderet, om der kan tilbydes behandling og hvilken form for behandling.

I Veneklinikken tilbydes forskellige former for behandling

 • Radiofrekvensbehandling
 • Skumbehandling
 • Operation i fuld bedøvelse
 • Operationer i lokal bedøvelse

Alle behandlinger foregår ambulant på Veneklinikken. Vi behandler ca. 3000 patienter årligt.

Henvisning og forundersøgelse

Henvisning

Veneklinikken modtager henvisning fra din egen læge eller et andet sygehus. Når vi har modtaget henvisningen, sender vi en tid til ambulant forundersøgelse i din digitale post. Du modtager kun et brev, hvis du er frameldt digital post. Indkaldelsen indeholder også et oplysningsskema, som du bedes udfylde og medbringe til forundersøgelsen.

Afbud

Hvis du ikke kan komme på det aftalte tidspunkt, bedes du ringe afbud hurtigst muligt på telefon 7918 4980.

Forundersøgelse

På Veneklinikken møder du et kompetent personale. Når du er blevet henvist af egen læge eller anden sygehusafdeling, bliver du indkaldt til forundersøgelse ved overlæge i karkirurgi eller ved specialuddannet sygeplejerske. Forundersøgelsen indeholder en samtale om bl.a. dine symptomer i benene samt ultralydsscanning af benet/benene. På Veneklinikken tilbyder vi 4 former for behandling:

 • Radiofrekvensbehandling
 • Skumbehandling
 • Operation i fuld bedøvelse
 • Operation i lokal bedøvelse

Det besluttes på dagen, om du kan tilbydes behandling, samt hvilken behandlingsform, du kan tilbydes. Der aftales tid til behandling. En forundersøgelse varer 30-60 minutter.

Ved ankomst

Henne af gangen og til højre ligger venteværelset til Veneklinikken. Du skal skanne dit sygesikringskort ind eller taste dit cpr nummer på ankomstskanneren i venteværelset og tage plads, en sygeplejerske vil kontakte dig. Du kan opleve ventetid, og at andre kaldes ind før dig. Dette skyldes at der er flere ambulatorier igang på samme tid.

Ventetid

Her kan du se ambulatoriets ventetider til undersøgelse og behandling. Ventetiden er kun vejledende. (OBS: Link kommer snarest!)

Der er ansat

 • 2 faste overlæge
 • 11 læger, tilknyttet Karkirurgisk Afdeling Kolding Sygehus, kommer på skift hver 4. uge (2 af gangen)
 • 17 sygeplejersker (inklusiv oversygeplejeske)
 • 5 sekretærer
APPFWU02V