Skip til primært indhold

Organisation

Læs mere herunder

Herunder kan du læse om de forskellige fokusområder for forskningen.

Se organisationsdiagrammet for forskningsområdet her (PDF)

Direktionen har det overordnede ansvar for forskningen på Esbjerg og Grindsted Sygehus, og den lægelig direktør er kontaktdirektør for forskningsområdet. Den lægelige direktør er desuden direktionens repræsentant i sygehusets forskningsstrategiråd, og repræsenterer Esbjerg og Grindsted Sygehus i Region Syddanmarks Regionale Strategiske Forskningsråd.

Samarbejdet med Syddansk Universitet (SDU) ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) giver forskere på de regionale sygehuse adgang til en række muligheder på universitetet som f.eks. universitære forskningsansættelser, ph.d.-stipendiater og adgang til hjælpefunktioner.

Lederen for IRS, Rikke Leth-Larsen, er den formelle samarbejdspart på SDU og deltager aktivt i forskningsarbejdet under IRS-Sydvestjysk Sygehus og er endvidere medlem af strategirådet for forskning.

Forskningen på Esbjerg og Grindsted Sygehus er organiseret ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet (SDU) med klinisk professor, specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d. Torben Knudsen som koordinerende forskningsleder.

Den koordinerende forskningsleder for har den udøvede ledende funktion for forskningen og står blandt andet for udmøntning af forskningsbudget.

Den koordinerende forskningsleder har den direkte kontakt med forskerne, forskningsgrupperne og direktionen samt SDU. Den koordinerende forskningsleder er desuden sygehus' forskerrepræsentant i Region Syddanmarks regionale strategiske forskningsråd.

Strategirådet for Forskning er oprettet som led i aftalen mellem SDU og Region Syddanmark. Strategirådet for Forskning på Esbjerg og Grindsted Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset herunder også implementering af sygehuset forskningsstrategi. 

I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), koordinerende forskningsleder for IRS-Esbjerg og Grindsted Sygehus, Institutleder for IRS, SDU, forskningslederne, professorerne, repræsentanter for hhv. kliniske lektorer, postdocs, ph.d.-studerende og afdelingsledelser.  Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov.

Forskningen udøves hovedsagligt i forskellige forskningsgrupper med forskningsledere som ansvarlige.  Forskningsgrupperne ansætter primært forskere i kombinationsstillinger.

Forskningsgrupperne er så vidt muligt tværgående med involvering af flere specialer. Desuden udfører forskere forskningsprojekter på afdelingerne, som endnu ikke er tilknyttet bestemte forskningsgrupper.

På Esbjerg og Grindsted Sygehus er der ansat professorer med delt ansættelse som professorer på SDU og klinisk ansættelse på Esbjerg og Grindsted Sygehus.  Professorerne varetager særlige forskningsområder på de kliniske områder.

En række kliniske lektorer er ansat med det primære formål at udføre og foranledige forskning på sygehuset. De kliniske lektorer er ansat i kombinationsstillinger mellem sygehuset og SDU, og de fleste i kombination med en klinisk funktion.

Der er løbende et antal ph.d.-studerende på Esbjerg og Grindsted Sygehus, hvor de fleste er indskrevet ved Syddansk Universitet. De ph.d.-studerende har en hovedvejleder eller en medvejleder på sygehuset, som er forskningslektor eller professor. Ph.d.-projekterne har derfor hovedsagligt et klinisk afsæt.

APPFWU01V