Skip til primært indhold

Akutmodtagelse

Læs mere om Akutmodtagelsen på Børn og unge afdelingen herunder

I Børn og Unge Akutmodtagelsen modtages alle børn og unge og visiteres herfra videre til indlæggelse i sengeafsnittet eller direkte udskrivelse, eventuelt med opfølgning i Børn og Unge Ambulatoriet.

Vi modtager børn i alderen 0 til og med 18 år. Hvis barnet er yngre end 1 måned bliver I dog oftest bedt om at henvende jer i afdelingen Nyfødte og Familier.

Modtagelse og videre forløb

I akutmodtagelsen tager vi imod nyankomne patienter. Vi modtager børn og unge i alderen 0-18 år og inden for alle specialer. Børnene kan blive henvist akut af praktiserende læge, vagtlægen eller via vores Børn og Unge Ambulatorium. Andre gange kommer patienterne med ambulance, fra skadestuen eller direkte fra hjemmet. (Hvis man har en åben indlæggelse). 

Når I ankommer til akutmodtagelsen, vil en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent byde jer velkommen, vurdere jeres barns behov for hurtig behandling og vise jer til rette på en stue eller i venteområdet.
Da Børn og Unge Akutmodtagelsen er et akut afsnit må der påregnes noget ventetid, men vi bestræber os på at i hurtig vil blive set af plejepersonalet og lægen. I vil løbende blive informeret om ventetiden for netop jeres barn.

Børnene må meget gerne benytte vores legestuer og legeplads imens I venter. Der er mulighed for at hente drikkevarer i vores køkken som findes ved at følge de grønne fodspor i gulvet.

I vil hurtigst muligt efter ankomst blive modtaget af plejepersonalet. Barnet vil blive vurderet, herunder måles højde, temperatur, blodtryk, puls, vægt mm.

Specielle forhold omkring barnet afdækkes også under indlæggelsessamtalen, f.eks. kost, allergier, tidligere sygdomme, adfærdsproblematikker, sociale forhold, alternativ behandling/medicin osv.

 En læge vil undersøge barnet og lægger en behandlingsplan, hvorefter eventuelle prøver og undersøgelser bestilles og behandling iværksættes. Akutte undersøgelser i andre afdelinger bliver foretaget så hurtigt, som der kan skabes plads til det. Efter blodprøvetagning kan der forventes mindst 2 timers ventetid på prøvesvar.

Ventetiden bruger plejepersonalet til løbende at observere og vurdere jeres barns tilstand. Når resultaterne fra undersøgelserne og observationen foreligger – typisk efter 3-5 timer - vil lægen tage stilling til, om I kan tage jeres barn med hjem igen (med eventuel opfølgning i vores ambulatorium), eller om det skal indlægges i Børn og Unge Sengeafsnittet.

 

APPFWU02V