Skip til primært indhold

Fælles Akutmodtagelse

Læs mere herunder

FAM er sygehusets døgnåbne indgang for akutte patienter, og består af en Akut Medicinsk Modtagelse og en Akut Kirurgisk Modtagelse samt døgnåben Skadestue. 

Er du kommet til skade, skal du ringe til regionens Læge- og Skadevagt på nummeret 7011 0707, inden du møder op på skadestuen eller skadeklinikken. Ved tilfælde af alvorlig ulykke eller livstruende sygdom skal du ringe 1-1-2.

Radio-Medical er et døgnbemandet tele-/maritim-medicinsk serviceorgan. Funktionen varetages af et speciallægeteam på Esbjerg Sygehus, som "døgnet rundt" kan kontaktes af søfarende ombord på danske skibe fra handels- og fiskerflåden samt på færger, uanset hvor på verdenshavene de måtte befinde sig.

Læs mere om Radio Medical på www.Radio-Medical.dk 

APPFWU01V