Skip til primært indhold

Ambulatorium

Hvad sker der, når vi kommer til Børn og Unge Ambulatoriet?

I ambulatorium kommer man til en konsultation af ½-1½ times varighed. Størstedelen af børnene er henvist fra egen læge. Vi behandler ca. 10.000 patienter om året. Vi arbejder i specialiserede teams med fast tilknyttede læger og sygeplejersker.

Vi samarbejder med fysioterapeuter, diætister, psykolog og pædagoger. Ved de ambulante kontroller er der oftest en læge og en sygeplejerske til stede. Afhængig af specialet deltager nogle af de andre samarbejdspartnere også ved kontrollerne. Der er også en del kontroller, der varetages af sygeplejersken alene.

I får tilknyttet en kontaktsygeplejerske-/læge. Men i ferier og travle perioder vil I kunne møde andre men indenfor samme team.

I kan enten ringe eller sende en mail til Børn og Unge Ambulatoriet, hvis I har brug for at komme i kontakt med en læge/sygeplejerske, ændre en ambulant tid e.lign. 

Dog kræver det, at barnet er henvist fra egen læge, har et forløb i Børn og Unge Ambulatoriet, eller er i kontakt med Børn og Unge Sengeafsnittet.

Hvis barnet har været  set i Børn og Unge Ambulatoriet mere end én gang, har I krav på at få en kontaktperson. I forbindelse med ambulante besøg er kontaktpersonen den læge eller sygeplejerske, der ser barnet.

Telefontider

Hav venligst dit barns CPR-nummer klar når du ringer.

 • Børn og Unge Ambulatoriets bookingkontor (for ændring/booking af ambulant tid) træffes alle hverdage kl. 08.00 -14.00 på tlf. 7918 3031 - Tast 2
 • Børn og Unge Ambulatoriets sygeplejersker træffes alle hverdage kl. 07.30 - 08.30 på tlf. 7918 3031 - Tast 3
  Der vil blive lagt besked til din kontaktsygeplejerske, som efterfølgende ringer dig op.
 • Børn og Unge Ambulatoriets lægesekretærer træffes mandag fra kl. 08.00-14, tirsdag-fredag fra kl. 8.00-10.00 og igen 13.00-14.00 på tlf. 7918 3031 - Tast 1

Hvis I er nødt til at ændre en ambulant tid, er det vigtigt, at I kontakter Børn og Unge Ambulatoriets bookingkontor i god tid, så vi har mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Ønskes telefonsamtale med en læge angående prøvesvar o.lign., skal du kontakte lægesekretærerne, som vil finde barnets journal frem og bede barnets kontaktlæge ringe dig op.

Hvis det drejer sig om akut opstået sygdom, skal du kontakte din egen læge med mindre barnet har åben indlæggelse til Børn og Unge Sengeafsnit.

Send sikker e-mail til Børne- og Ungeafdelingen via borger.dk.

I mailen skal du oplyse

 • Barnets navn
 • Hvad henvendelsen drejer sig om
 • Jeres telefon-/mobilnummer, hvor I kan træffes

Der gøres opmærksom på, at mailen ikke nødvendigvis besvares samme dag. Svar på ikke-akutte prøver (som regel prøver taget i ambulatoriet) gives indenfor 14 dage.

I Børn og Unge Ambulatoriet og Sengeafsnittet behandler vi patienter med mange forskellige tilstande:

Astma/allergi

 • Astma/astmatisk bronkit/anstrengelsesudløst astma
 • Rhinoconjunktivit - høfeber
 • Fødevareallergi
 • Urticaria - nældefeber
 • Eksem
 • Penicillin allergi
 • Lette immundefekte

Diabetes/hormonsygdommediabetes

 • for tidlig pubertet (før 8 års alder)
 • for sen pubertet (efter 15 års alder)
 • dårlig trivsel
 • væksthormon mangel
 • sygdomme i skjoldbruskskirtel
 • andre sjældne tilstande

Mave-tarm kanalen

 • Forstoppelse
 • Kroniske tarmsygdomme, som Mb.Crohn og colitis ulcerosa
 • Dårlig trivsel
 • Gluten intolerance
 • Blødning fra mavetarmkanalen
 • Refluks sygdomme
 • Kroniske mavesmerter (Mange af kroniske mave-tarmsygdomme behandles i samarbejdet med tilsvarende team på Odense Universitets Hospital.) 

Nyre og urinvejeInkontinens hos børn – både dag og nat

 • Misdannelser i nyre og urinveje
 • Hyppige urinvejsinfektioner
 • Nyresygdomme som fælge af en anden sygdom. (Patienter behandles i samråd med både Odense Universitetshospital og specialisterne på Skejby sygehus.

Neurologi

 • Hovedpine
 • Spasticitet/cerebral parese, bl.a. Botoxbehandling
 • Forsinket udvikling
 • Mistanke til stofskiftesygdom/genetisk sygdom
 • Epilepsi
 • Andre forskellige anfald

Nyfødte børn

 • For tidligt fødte
 • Børn efter sygdomme i nyfødtes periode
 • Udvikling af for tidligt fødte børn
 • Børn med medfødte sygdomme

Overvægtige børn

 • Børn, som er meget overvægtige
APPFWU01V