Skip til primært indhold

Praksiskonsulentordning

Læs mere

Praksiskonsulentordningen er et bindeled mellem almen praksis, kommuner og Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus, som har et skarpt fokus på at sikre gode og sammenhængende patientforløb og som søger at udvikle samarbejdet mellem sektorer.

Formål:

  • Praksiskonsulentordningen er et fælles redskab i arbejdet med udvikling, implementering, monitorering og evaluering af de tværsektorielle patientforløb.
  • Praksiskonsulentordningen er et konkret samarbejdsredskab til systematisk kvalitetsudvikling af kommunikation og information om fælles patientforløb.

En praksiskonsulent er en alment praktiserende læge, der er ansat til at arbejde for det gode patientforløb i sundhedsvæsenet. Praksiskonsulenten arbejder ud fra det alment medicinske aspekt for at smidiggøre og udvikle samarbejdet mellem almen praksis, sygehuse og kommunerne til gavn for patienterne.

  • Styrke relationerne mellem sygehus- og praksislæger
  • Arbejde dataorienteret med at smidiggøre sektorovergange og styrke den samlede udrednings- og behandlingskvalitet
  • Kvalitetssikre kommunikationen mellem sygehus og praksis i form af henvisninger, tilbagehenvisninger og epikriser
  • Deltage i strategiske udviklingsprojekter
  • Understøtte let adgang til sparring for sygehus- og praksislæger, herunder styrke sygehusets specialistrådgivningstilbud samt brugen af korrespondancer og bagom-numre
  • Arrangere fyraftensarrangementer og temadage for praktiserende læger og praksissygeplejersker
  • Udarbejde og vedligeholde forløbsbeskrivelser, visitationsretningslinjer og dynamiske henvisningsskabeloner til almen praksis på sundhed.dk.

Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus har tilknyttet én praksiskoordinator og tre praksiskonsulenter. Du kan kontakte dem på deres mail nedenfor: 

Hvis du ønsker at komme i kontakt med en praksiskonsulent eller generelt ønsker at formidle eventuelle problemstillinger, tiltag eller andet, som vedrører samarbejdet mellem sygehus og almen praksis, kan du rette henvendelse til Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus’ PKO-postkasse på mail: SVS-KommuneogPraksis@rsyd.dk 

APPFWU01V