Skip til primært indhold

Planlagt kirurgi, Esbjerg

Læs mere herunder

Planlagt Kirurgi er modtageafsnit for de fleste patienter, som skal opereres på Esbjerg og Grindsted Sygehus og modtager årligt ca. 8000 patienter. Afdelingen modtager såvel dagkirurgiske patienter, såvel som patienter, der efter operationen har brug for indlæggelse på et sengeafsnit. Afdelingen samarbejder med fem kirurgiske afdelinger:

Ud over ovennævnte afdelinger, samarbejder afdelingen med det Centrale Operationsafsnit, Centrale Opvågningsafsnit samt Anæstesi/Narkoseafdelingen. I Planlagt Kirurgis eget afsnit er der seks operationsstuer, syv opvågningsstuer samt et hvilerum. Der udover har Centret et stort modtageafsnit. I modtageafsnittet modtages patienter, der skal opereres enten på den Centrale operationsgang eller i Planlagt Kirurgis eget operationsafsnit. 

Personalet består af en ledende oversygeplejerske, en ledende anæstesilæge, en klinisk sygeplejespecialist, operationssygeplejersker, modtagelsessygeplejersker, opvågningssygeplejersker, en sekretær, logistik- og servicemedarbejdere. Alle har fokus på, at dit forløb bliver så optimalt som muligt. 

APPFWU02V