Skip til primært indhold

Forskningsprojekt med telepalliation er i fuld gang

Sidste år modtog Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitets, CIMT ved OUH og Palliativt Team på Sydvestjysk Sygehus med overlæge Jarl Sigaard i spidsen en bevilling fra Knæk Cancer på i alt 2.600.000 kroner – og 188.000 kroner fra Sydvestjysk Sygehus til udstyr til et nyt forskningsprojekt, der skal give palliative patienter mere tryghed og livskvalitet i den sidste tid.

Foto: Forskningsprojekt med telepalliation er i fuld gang

Projektet går ud på, at patienter med uhelbredelig sygdom der udtrækkes til forsøgsgruppen, låner en iPad, så de kan tilgå en digital platform hjemmefra.

Platformen er udviklet i et samarbejde mellem brugere og Laboratorie for Velfærdsteknologi ved Aalborg Universitet. Platformen kan tilgås af sygehuset, hjemmesygeplejersken, almen praktiserende læge og patientens familie og pårørende.

På platformen kan patienten have videokonsultationer, skrive beskeder, dele aftaler, holde kalender samt finde oplysninger om Palliation, herunder håndtering af forskellige symptomer som smerte og træthed samt praktiske spørgsmål i livet med uhelbredelig sygdom formidlet i tekst og animationer. Den digitale platform justeres løbende af en dataingeniør, når der opstår et nyt behov.

Teamet har nu været i gang med projektet i et halvt år, og indtil videre er resultaterne positive. Patienter udtaler, at de synes, at platformen er brugbar, anvendelig og giver stor tryghed. De pårørende er meget positive over projektet, da de føler sig meget mere inkluderet i behandlingen.

Teamets erfaring indtil nu er, at de hurtigere kan opfange, hvis én patient er ved at få det dårligt bl.a. grundet muligheden for daglig kontakt bl.a. via beskedfunktionen. Samtidig kan de allerede nu erfare, at platformen er med til at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.

Projektet løber frem til maj 2023. Herefter skal teamet evaluere de endelige resultater.

APPFWU02V